waterpeil de alde feanen

Landbouwfractie kritisch

De landbouwfractie in Waterschap Vechtstromen is klaar om oppositie te voeren.

Deze week spraken de waterportefeuillehouders van de LTO Noord-afdelingen in het werkgebied van Vechtstromen met de leden van de fractie ongebouwd over de ontstane situatie nu de landbouwfractie voor het eerst geen deel uitmaakt van het dagelijks bestuur in Vechtstromen.

‘Het waterschap heeft grote opgaven in landelijk gebied, waaronder Natura 2000, klimaatadaptatie en energietransitie. Voor het realiseren van al deze opgaven is de medewerking van de landbouw essentieel en dus zal het niet zitting hebben in het dagelijks bestuur geen positieve invloed hebben op de uitvoering hiervan’, denkt bestuurder Eric Kleissen.

De bestuurder noemt de komende jaren ‘boeiend’. ‘Het bijzondere is dat de coalitiepartijen allemaal hun eigen beeld hebben bij het coalitieakkoord. Het voordeel van in de oppositie zitten, is dat we scherp naar de besluitvorming kunnen kijken. We gaan proberen er zo veel mogelijke goede dingen voor ons uit te halen. Er zit genoeg ruimte voor landbouw in het akkoord.’

Kleissen zegt voor een constructieve maar kritische insteek te kiezen. Ook worden de lijnen tussen de LTO Noord-afdelingen en de fractie versterkt om de boerenbelangen in het werkgebied van Vechtstromen goed mee te kunnen nemen.

Bron: Nieuwe Oogst