Oproep deelnemers gezocht - Proeftuin Mineral Valley Twente

Er leven veel vragen bij boeren over het optimaliseren van de teelt van een vanggewas. Wat is het juiste zaaimoment? Welke soort, of eventueel mengsel is het meest geschikt na de maisoogst of als onderzaai/bijzaai? Ook over het vernietigen van het vanggewas bestaan veel meningen. Voor het komende najaar wil Mineral Valley Twente daarom graag met een groep van minimaal acht snijmaistelers aan de slag om praktijktoepassingen te vergelijken.

Naar aanleiding van vragen en initiatieven start in het najaar een nieuwe proeftuin gericht op het Vanggewas in Snijmais. Het voorkomen van stikstofuitspoeling wordt vaak nog als enige basis en reden genoemd voor de teelt van een vanggewas. Het uitgangspunt is echter dat een vanggewas vooral een groenbemester is die bij kan dragen aan de vitaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Nieuwe proeftuin
In de proeftuin bepalen de deelnemers zelf welke proeven of testen ze gaan uitvoeren. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Onderzoek naar het effect van het beweiden van een groenbemester met schapen;
  • het telen van een bloemenrijk nagewas;
  • het inzetten van mengsel met klaver;
  • het doorzaaien van het onderzaairesultaat.

Naast het doel om het resultaat van het vanggewas te optimaliseren wil Mineral Valley ook kijken naar de beste strategie om een vanggewas onder te werken.

Wilt u werken aan de optimalisatie van de teelt van vanggewassen?
Hebt u hier ideeën over en/of wilt u meewerken? Geef u dan op via info@mineralvalley.nl of neem contact op met Jos Westerhof via jos.westerhof@forfarmers.eu.

Opgeven kan tot 15 augustus 2019. De proeftuin optimaliseren teelt vanggewas na snijmais wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners de provincie Overijssel, de Regio Twente en het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. 

Over Mineral Valley Twente
Mineral Valley Twente is een netwerkorganisatie waarin verschillende partijen zich hebben verenigd. Centraal staat het verbinden van de praktijk om de bodemgezondheid te verbeteren en de mineralenkringloop te sluiten. Bij Mineral Valley Twente zijn 24 partners aangesloten, waaronder LTO Noord, de gemeenten Tubbergen, Twenterand, Dinkelland en Hof van Twente, wa-terschappen en waterbedrijven, energiebedrijven, veevoerconcern ForFarmers, Rabobank, Universiteit Twente, Groene Kennispoort Twente en afvalverwerker en energieproducent Twence. De partners vormen een drijvende kracht om betrokkenen in de agro- en foodsector te versterken. De resultaten van de proeftuinen stelt Mineral Valley Twente beschikbaar voor ondernemers. Door deze kennis en ervaring te delen, wordt er samen gericht gewerkt aan een verbetering van de bodemgezondheid en mineralenbalans. Meer informatie vindt u op www.mineralvalley.nl.