Waterpeil

Gemaal schept kans voor boeren

De ingebruikname van een derde gemaal aan de noord-oever van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen moet een gebied van 18.000 hectare klimaatbestendiger maken. Dat schept ook nieuwe kansen voor boeren en tuinders, zeggen Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord.

Het watersysteem in het gebied tussen Balkbrug, Hasselt, Staphorst en Dalfsen werd tot begin dit jaar geregeld door twee pompgemalen. Het nieuwe gemaal De Broekhuizen pompt sinds afgelopen voorjaar verder oostwaarts water uit de Dalfserveldwetering naar de Overijsselse Vecht.

Volgens projectleider Frank Fokkema van Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgen de drie gemalen er samen voor dat het watersysteem voor de komende decennia op orde is.

Een beter watersysteem levert de boeren langs de Overijsselse Vecht ook nieuwe kansen op voor het vergroten van de gras- en maisopbrengsten. Het maakt op de zandgronden bij Dalfsen een betere bodemstructuur mogelijk.

Bron: Nieuwe Oogst