Afschot ganzen ter discussie

Provincie Overijssel en de Faunabescherming staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om het afschieten van ganzen.

Dat bleek dinsdag bij de bestuursrechter in Zwolle, waar niet voor het eerst een zaak diende die de Faunabescherming had aangespannen. De organisaties vinden dat het afschieten van ganzen negatieve invloed heeft op beschermde vogelsoorten.

‘De provincie heeft vijf onderzoeken die dat weerleggen, maar de Faunabescherming vindt dat onvoldoende onderbouwing’, zegt regiobestuurder Hans van Beuzekom van LTO Noord regio Oost.

De getaxeerde ganzenschade bij Overijsselse boeren bedroeg in 2018 een miljoen euro en dit jaar 950.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de faunabeheereenheid. Van Beuzekom: ‘De werkelijke schade is groter, want niet elke boer meldt deze.’

De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak. Als deze in het voordeel van Faunabescherming uitvalt, heeft dat invloed op toekomstige afschotvergunningen in provincie Overijssel.

Bron: Nieuwe Oogst