Drinkwaterproject verlengd

De looptijd van het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater is verlengd tot 2022. Voor de komende 2 jaar is daarbij nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

Dat meldt Hendry van Ittersum, namens Stimuland betrokken bij het project waarin verder onder meer de provincie, Vitens en LTO Noord samenwerken. Om het drinkwater in Overijssel veilig te stellen, werken via Boeren voor Drinkwater meer dan honderd agrariërs aan schoner grondwater in de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie.

Regelmatig worden de nitraatgehaltes in het bovenste grondwater gemeten. Daaruit blijkt dat de nitraatuitspoeling sinds de start van het project in 2011 daalt. Ook wordt minder bemest, waardoor het stikstofbodemoverschot daalt.

LTO Noord-bestuurder Henk Jolink: ‘Hoe meer boeren meedoen aan Boeren voor Drinkwater hoe beter. De boeren die al meedoen hebben door zelf het heft in handen te nemen, laten zien bij te dragen aan het verminderen van nitraatuitspoeling. Hiermee voorkomen we namelijk strengere wet- en regelgeving voor de landbouw, maar nemen we zelf het voortouw.’

Jolink is enthousiast over het project omdat het tweeledig werkt: ‘Niet alleen goed voor bodem en grondwater, maar ook voor het bedrijfsrendement van de boer.’

Bron: Nieuwe Oogst