Twente Schouten op bezoek

Minister Schouten brengt bezoek aan proeftuin Mineral Valley Twente

Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 8 januari een werkbezoek gebracht aan Twente.

Het werkbezoek was in het kader van de Regio Deal Twente. Dit is financiële steun van de rijksoverheid om vernieuwingen in een gebied te stimuleren. Minister Schouten liet tijdens het bezoek blijken dat ze de aanpakmentaliteit in Twente waardeert. 

Tijdens het werkbezoek nam de minister een kijkje bij melkgeitenbedrijf Veelers, deelnemer aan de proeftuin precisielandbouw. In de skybox van het bedrijf, dat uitkijkt in de stal met 1200 geiten, kreeg ze uitleg van trotste eigenaar Clint Veelers. ‘We willen op een zo duurzaam mogelijke manier geiten houden, die voldoen aan de hoogste gezondheidsstatus. Door fokkerij willen we de productie op hoog niveau brengen zonder dat dit inbreuk maakt op het welzijn van de geiten’.

Proeftuin precisie landbouw
Een perceel van de familie Veelers is gebruikt voor de proeftuin precisielandbouw van Mineral Valley Twente. In deze proeftuin spelen drones een belangrijke rol. Drones kunnen zeer nauwkeurig gegevens leveren voor de agrarische sector. Hiermee is het mogelijk om precisielandbouw breder toe te passen bij met name bemesting, maar bijvoorbeeld ook bij onkruid- of ziektebestrijding.
Samen met Robor Electronics en de Universiteit Twente is in de proeftuin gekeken hoe met de inzet van een speciale camera onder de drone, realtime en gedetailleerd de samenstelling en kwaliteit van het gras op het perceel in beeld gebracht kan worden. Met deze gegevens kan de boer de bemesting aanpassen of andere maatregelen nemen om de productie te optimaliseren.

Bodem meten met drones
Hoe dit precies in zijn werk gaat, lieten de broers Borre van Robor Electronics zien door één van de drones de lucht in te doen. ‘De drone vliegt over een perceel met de nieuwste cameratechnieken. Door slim gebruik van de drone in combinatie met kunstmatige intelligentie, ontwikkelen we een betaalbaar systeem voor de boer, waarmee hij zijn grasproductie beter kan sturen’, aldus Xander Borre. Ook Clint is enthousiast: ‘Ik wist eerst ook niet dat dit kon. Dit is heel mooi, zo kan ik én de opbrengst én de kwaliteit van het voer verbeteren. Dat is goed voor de dieren, en ja, het scheelt ook geld, omdat we dan minder krachtvoer hoeven in te kopen.’
Minister Schouten gaf aan dat deze proeftuin aantoont dat we al heel ver zijn met zulke technieken en dat het ongelooflijk veel kansen geeft voor de toekomst van de landbouw. Met steun van het ministerie wordt de proeftuin de komende jaren verder uitgebouwd.

Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit gebeurt in de praktijk met proeftuinen. Op dit moment zijn er zo’n 20 proeftuinen. De ambitie van Mineral Valley Twente ligt op 40 proeftuinen. Op deze manier is het mogelijk om experimenten te kunnen doen en samen te werken aan kringlooplandbouw en een gezonde bodem.

LTO Noord heeft zich volop ingezet voor de Regiodeals, met financiering voor agrarische projecten. Arjan Bonthuis, voorzitter LTO Noord afdeling Zuid Twente vertelt: ‘Mineral Valley Twente is jaren terug begonnen met een gesprek met de wethouder van Hof van Twente. Nu heeft Mineral Valley Twente een pilotstatus en komt er via de regiodeal jaarlijks veel geld voor proeftuinen beschikbaar.’

Lees meer: Stimuleringsprojecten dankzij Regiodeals

In de media
RTV
Tubantia