‘Hiermee voorkomen we strengere wet- en regelgeving’

Nog niet alle agrariërs in de zes kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel doen mee aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

‘Hoe meer agrariërs uit de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel meedoen, hoe beter we zicht krijgen op de resultaten die de agrarische sector al behaalt’, zegt LTO Noord-bestuurder Henk Jolink. ‘De boeren die al meedoen, hebben door zelf het heft in handen te nemen, laten zien bij te dragen aan het verminderen van nitraatuitspoeling.

Door zelf het heft in handen te nemen, voorkomen we strengere wet- en regelgeving voor de landbouw.’

Jolink is enthousiast over het project, omdat het tweeledig werkt. ‘Het is niet alleen goed voor de bodem en het grondwater, maar ook voor het bedrijfsrendement van de boer.’

De algemene trend is dalend en valt toe te schrijven aan de projectinspanningen. In de projectperiode vanaf 2012 is het nitraatoverschot gedaald naar 70 kilo per hectare en daarmee is het projectdoel van 100 kilo nitraatoverschot per hectare feitelijk gerealiseerd. Maar er zijn verschillen tussen de nitraatoverschotten tussen veehouders. Dat biedt nog ruimte voor verdere verbetering.

Van de praktisch toepasbare maatregelen is berekend wat het bedrijfseconomische effect zou zijn. Dit voordeel ligt voor de meeste bedrijven tussen de 100 en 200 euro per hectare.

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ wordt aangestuurd door een projectgroep van provincie Overijssel, waterbedrijf Vitens en LTO Noord. De uitvoerende partijen zijn Royal HaskoningDHV, Wageningen University & Research, Countus en Stimuland.

Lees ook - Boeren zorgen voor schoon drinkwater.

Bron: Nieuwe Oogst