bloembollen

Gebiedsbijeenkomsten Natuurinclusieve Landbouw winter 2020

Collectief Midden Overijssel organiseert aankomende tijd een aantal bijeenkomsten over natuurinclusieve landbouw.

De wereld rondom de landbouw is volop in beweging, de maatschappij wordt kritischer. Er wordt bij de realisatie/oplossing van grote thema’s als Deltaplan Biodiversiteit, Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW), N2000-opgaven, Veenweidevisie, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), steeds meer gekeken naar de landbouw als grootste grondgebruiker in Nederland. Er komt hierdoor veel op de landbouw en op onze boeren af. Daar is lang niet iedereen op voorbereid. Kansen en knelpunten zijn vaak nog onvoldoende in beeld. Tegelijkertijd hebben veel boeren het gevoel gevangen te zitten in ‘het systeem' en hebben ze nog onvoldoende kennis, opties en begeleiding om de alternatieven serieus te verkennen.

Herman Menkveld, voorzitter van Collectief Midden Overijssel (CMO), wil graag met u in gesprek om te informeren, te inspireren en uit te dagen om uit de comfort-zone te treden.

Hoe kan uw bedrijfsvoering dragen aan de maatschappelijke opgaven die er liggen en wat heeft u daar voor nodig? Verder kunt u sprekers verwachten van onder andere LTO, Staatsbosbeheer, DAW en het waterschap.

In onderstaande uitnodiging vindt u meer informatie over de data en locaties. Let op: aanmelden is noodzakelijk.