Luchtfoto Vechtdal - rechtenvrij

Ruimte voor de Vecht ziet kansen in Regiodeal Zwolle

Het Rijk trekt 22,5 miljoen uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regiodeal. Het project Ruimte voor de Vecht, waar LTO Noord partner in is, heeft bijgedragen aan dit investeringsvoorstel voor het Rijk.

Deze investering is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Met het beschikbare budget wil Ruimte voor de Vecht bijdragen aan een klimaatrobuust Vechtdal, maar ook zorgen voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren en het behoud van het unieke landschap in deze regio. Als demo-delta voor heel Nederland werkt dit project aan het verbeteren van watersystemen, zodat de effecten van klimaatverandering goed opgevangen kunnen worden, zowel in de stad als in het buitengebied.

Sterke samenleving begint in de regio
Een Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. 'De uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal is een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties', aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle. 'Het is een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. Zichtbaar voor inwoners en ondernemers in onze regio.'

'Groeien in balans'
Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op de thema’s circulair ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, de balans tussen stad en ommeland en adaptief omgaan met klimaatsverandering. 'Dat betekent bijvoorbeeld meer werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering van de kwaliteit van leven', stelt Snijders.
Lees hier meer over de Regiodeal Zwolle in relatie tot Ruimte voor de Vecht.