Vruchtbare Kringloop

VKO test eiwitrijke gewassen

Op een perceel bij Borne houdt Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) de komende twee jaar een test met het verbouwen van eiwitrijke gewassen. Doel is deelnemers van VKO, met name melkveehouders, te leren hoe ze deze gewassen kunnen telen.

VKO had al langer demovelden in Balkbrug en Landgoed Twickel. Op grond van laatstgenoemde, tussen Borne en Delden, is daar nu een perceel van 6,5 hectare zandgrond bij gekomen.

Dit zal door kringloopboer André Luttikhedde de komende twee jaar beheerd worden voor het telen van eiwitrijke gewassen als soja, grasklaver, sorghum en granen. Loonbedrijf Almen-Harfsen is ook betrokken bij de proef. Voorheen stond er gras en mais.

‘We zijn heel blij dat dit perceel nu vrijkwam, zegt Michaëla van Leeuwen. Zij is namens LTO Projecten betrokken bij de proef. ‘We hebben bij deelnemers aan VKO geïnventariseerd wat voor teelten ze wilden. Het doel is om melkveehouders ervaring te laten krijgen met hoe zo’n teelt gaat en wat ze met deze producten kunnen.’

Biologisch beheerd
Het is een stuk dat biologisch wordt beheerd. Dus een gewas als suikerbieten viel af. ‘Dat is biologisch haast niet te doen.’
Van Leeuwen hoopt dat er op zeer korte termijn een Verisscan gemaakt kan worden op het perceel. Daarmee wordt de bodem digitaal in kaart gebracht. ‘Dan heb je echt een nulmeting. Helaas was het perceel te nat. Ik hoop dat het komende week alsnog kan gebeuren.’

Strokenteelt
Ondertussen wordt ook druk gezocht naar een teeltspecialist die antwoord kan geven op praktische vragen. VKO wil op het perceel met strokenteelt gaan werken.
Van Leeuwen: ‘Dan wil je weten welke gewassen het best naast elkaar passen. Zaai je in de lengte of breedte van het perceel in, hoe breed moeten de stroken worden? We willen daar zo snel mogelijk mee beginnen, anders zijn we te laat met inzaaien.’

Vruchtbare Kringloop Overijssel is een initiatief van LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm en Rabobank. 

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. 

Bron: Nieuwe Oogst