Boerderijeducatie koeien

Voedseleducatie bij de producent in Overijssel

Voedseleducatie, waar kan dat niet beter dan bij de voedselproducent zelf: op de boerderij dus!

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt. Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorieles op school en laat leerlingen meer zien en ervaren.

Die mogelijkheid willen de inmiddels 70 getrainde educatieboeren graag aan alle kinderen in Overijssel bieden, om zo te leren en beleven over voedsel, dieren, planten en de natuur. En dát wordt mogelijk door een aangenomen motie van Provinciale Staten.

Afgelopen week hebben Provinciale Staten in Overijssel een investering van €6 miljoen toegezegd in de Agro en Food Sector. Door een motie, ingediend door het provinciale statenlid Karin van de Toorn en ondersteund door CDA, GroenLinks, PvdA, 50Plus, D66, PVV, CU en Forum voor Democratie, is er besloten om ook te investeren in voedseleducatie, door de verbinding tussen jongeren en agrariërs die voedsel produceren te versterken.

Educatieboeren uit Overijssel zijn blij met het besluit van de Provincie Overijssel en willen graag samen met de provincie uitvoering geven aan voedsel- en Boerderijeducatie op hun bedrijven. Afgelopen jaren is Boerderijeducatie opgetuigd door al bestaande educatieboeren en LTO Noord met ondersteuning van Jong Leren Eten en de Provincie Overijssel. Door deze extra impuls kan Boerderijeducatie professionaliseren naar een stevig netwerk van educatieboeren met een groot bereik. Het helpt de educatieboeren op weg naar een bereik waarbij alle leerlingen in Overijssel in hun schoolcarrière minimaal éénmaal een belevingsles volgen op een boerderij.

In heel Overijssel staan educatieboeren klaar om groepen (basis)scholieren te ontvangen. Wil je (zodra dit weer kan) langskomen op één van de bedrijven?

Neem dan contact op met één van de regionale samenwerkingsverbanden in Overijssel:

Meer informatie: ahoolsema@ltonoord.nl