Agrariër ondervraagd over corona

Gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen starten samen met het Ondernemershuis Vechtdal een onderzoek naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische ondernemers in het Vechtdal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marketing Oost en Stimuland.

Corona heeft een grote impact op de maatschappij en op ondernemers in verschillende sectoren, waaronder de land- en tuinbouw. Oogsten dreigen te mislukken door een gebrek aan arbeidskrachten en in de meest extreme gevallen is de afzet volledig weggevallen.

Zowel vanuit de ondernemers zelf als vanuit ondersteunende partijen en overheden zijn veel initiatieven gestart om deze crisistijd door te komen. Volgens de drie gemeenten bestaat echter onvoldoende zicht op hoe de land- en tuinbouwsector er onder invloed van de coronacrisis voor staat.

Behoeften
‘Hierdoor is niet duidelijk waarmee agrarische ondernemers geholpen kunnen worden en of de eerdere ondersteunende initiatieven goed zijn afgesteld op hun behoeften’, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer van gemeente Ommen.

Daarom heeft Jaspers Faijer, samen met collega-wethouders André Schuurman van Dalfsen en Alwin te Rietstap van Hardenberg het initiatief genomen om onderzoek te laten doen naar de gevolgschade. Namens de drie gemeenten geeft Jaspers Faijer aan heel tevreden te zijn met deze samenwerking: ‘Het is belangrijk om nu te kijken naar de gevolgschade van corona, zodat we ondernemers in de toekomst kunnen helpen.’

Oproep
Om een zo representatief mogelijk beeld krijgen, schrijven de gemeenten alle boeren en tuinders aan met de oproep om mee te werken aan het onderzoek. De opzet is volgens Jaspers Faijer gericht op een concreet resultaat. ‘Hoe kan de gemeentelijke overheid boeren en tuinders het beste bijstaan?’

De drie gemeenten en het Ondernemershuis voor het Vechtdal gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het uitwerken van een concreet actieplan om de agrarische ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. LTO Noord Vechtdal is betrokken als klankbord in dit traject.

Het onderzoek bestaat uit een enquête gecombineerd met diepte-interviews om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de agrarische sector. Daarnaast haalt de gemeenten ook informatie op voor het opstellen van de nieuwe visies op de agrarische sector. De enquête kan tot en met 11 mei worden ingevuld.

Bron: Nieuwe Oogst