Peter Appelman

Akte van eerste kavelruil CKO Losser bij de notaris gepasseerd

Op dinsdag 28 april is de akte van de eerste vrijwillige planmatige kavelruil Beuningen-Denekamperveld van CKO Losser bij de notaris gepasseerd. In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus zonder de gebruikelijke feestelijkheden en getuigen.

In deze kavelruil is 70 ha grond van eigenaar geruild. Hierbij waren 26 partijen betrokken waarvan er 19 grond inbrengen en toebedeeld hebben gekregen, 3 brengen alleen grond in en 4 krijgen alleen grond toegedeeld). Het gaat in totaal om 87 percelen. Hiervan is 2,72 ha ten behoeve van de N2000 ontwikkelopgave verworven door de provincie. Ook krijgt de provincie diverse gronden toegedeeld die geschikt zijn voor het compenseren van eigenaren die te maken krijgen met beperkingen als gevolg van de N2000 ontwikkelopgave.

Opgave
CKO staat voor Coördinatiepunt Kavelruil Overijsel. Hierin werken LTO Noord en het Kadaster samen bij het realiseren van vrijwillige planmatige kavelruilen in Overijssel. CKO wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Het CKO-project in Losser ging in 2016 op verzoek van de toenmalige LTO Noord afdeling Losser van start. De wens van de afdeling was een betere verkaveling in het gebied voor eigenaren met grond in N2000-gebieden maar ook voor eigenaren buiten deze opgave.

In deze nu afgewikkelde kavelruil ruilen eigenaren gronden rond Beuningen, met name aan beide zijden van de Denekamperstraat. Maar er zijn ook gronden aan de Honingloweg bij Losser en de Venweg bij Denekamp betrokken.

Toestemming
In verband met de lockdown rond corona is de akte gepasseerd door notaris Marion Heitkamp van VWZ Notarissen in Denekamp zonder de aanwezigheid van de eigenaren. Zij hebben vooraf schriftelijk hun toestemming gegeven voor het passeren van de akte. De grond is al in gebruik genomen door de nieuwe eigenaren.

Ruilgrond
Sinds 2016 heeft de kavelruilcommissie samen met eigenaren en in goede afstemming met de provincie Overijssel gewerkt aan diverse mogelijkheden voor ruiling. De provincie heeft de grondverwerving en realisatie voor de Natura 2000 ontwikkelopgave geregeld. Het heeft enige tijd geduurd voor er voldoende ruilgrond beschikbaar was en de Natura 2000 plannen voldoende duidelijk waren om afspraken te maken. Met name in het noordelijk deel van het gebied rond Beuningen, waar meer ruilgrond beschikbaar was, zijn de eerste ruilplannen samen met de eigenaren opgesteld.

Werkbaar
In verband met de omvang van het gebied werd al snel besloten om het kavelruilgebied Losser, in totaal 9000 ha, in 3 delen op te knippen om het werkbaar te houden:
- Deelgebied Beuningen-Denekamperveld
- Deelgebied De Lutte Oost
- Deelgebied Oldenzaal Oost

Projectgebied

Het projectgebied voor de kavelruil is ongeveer het noordelijk deel van de gemeente Losser; ten noorden van de plaats Losser. Je kunt ook zeggen tussen Losser en Denekamp. In dit gebied liggen ook de N2000 gebieden: Punthuizen-Stroothuizen, Dinkeldal en de landgoederen Oldenzaal

De kavelruilcommissie werkt nog aan enkele vervolgruilen die dit najaar moeten passeren. In verband met de subsidie die CKO heeft ontvangen moet dit project voor 2021 afgerond worden.