bord Deventer

Bord maakt Deventer kavelruil zichtbaar

Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van de familie Dijkerman in de buurtschap Zuidloo bij Bathmen, is voor iedereen zichtbaar dat het eerste agrarische ruilplan in gemeente Deventer een feit is.

Binnen het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer is de eerste 20 hectare van eigenaar gewisseld. De zeven betrokken partijen ondertekenden de akte onlangs bij de notaris in Lochem. Het kavelruilbord werd geplaatst door commissievoorzitter Henk Harmelink, kavelruilcoördinator Piet Dolman en deelnemer Erik Dijkerman.

Dolman: ‘Door de ruil krijgen twee deelnemende agrariërs beide zo’n 7 tot 9 hectare huiskavelvergroting. Eén agrariër krijgt een grotere veldkavel en twee particulieren krijgen een groter erf. De overige twee deelnemers hebben grond ingebracht. In totaal is hier 20 hectare landbouwgrond van eigenaar geruild.’

In een tweede ruilplan in de omgeving van buurtschap Loo krijgen eveneens twee agrarisch ondernemers huiskavelvergroting. Dat is belangrijk, omdat de bedrijven zo hun koeien kunnen blijven beweiden. Verder wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer op de weg. ‘Dat is dan weer positief voor de verkeersveiligheid en het milieu’, stelt Dolman.

Het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer is een initiatief van LTO Noord-afdeling Salland en de gemeente Deventer. Binnen het project wordt de ruil van 200 hectare grond nagestreefd. Ook hier worden borden geplaatst.

Bron: Nieuwe Oogst