Weidevogelpopulatie Overijssel onder druk

Ondanks de vele inspanningen die worden gedaan voor weidevogels, blijven de aantallen in Overijssel verder afnemen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie, die spreekt van een jarenlange neerwaartse trend.

Deze trend zette zich tussen 2017 en 2019 verder door, vooral voor grutto’s en kieviten. De aantallen wulpen en graspiepers stegen wel.
Op locaties waar natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel voor weidevogels doen, zoals in delen van de polder Mastenbroek, is herstel wel mogelijk.

70 procent met jongen
Zo liep hier in 2019 70 procent van de gruttoparen met jongen rond, genoeg om de populatie in deze gebieden in stand te houden, met kans op uitbreiding.
In deze gebieden zijn de dichtheden hoger voor bedreigde weidevogels dan daarbuiten. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn volgens de provincie plasdrasgebieden, kruidenrijke percelen en een rustperiode in het broedseizoen, zodat jonge vogels kunnen uitvliegen.

Lees ook ‘weidevogelbeheer was begin voor meer natuurinclusief ondernemen’

Bron: Nieuwe Oogst