Vruchtbare Kringloop Overijssel deelt kennis met online inspiratiemarkt

Met een online inspiratie- en informatiemarkt deelt Vruchtbare Kringloop Overijssel haar kennis en tips op gebied van bodem, water en mest.

Vanwege het coronavirus konden de geplande kennis- en inspiratiemiddagen op 17 en 18 maart helaas niet doorgaan. Met deze online inspiratie- en informatiemarkt deelt Vruchtbare Kringloop Overijssel vijf jaar kennis en ervaring over goed bodembeheer, efficiëntere bedrijfsvoering en het verminderen van uitspoeling. 
 
'Kraampjes'
Op de pagina van de online inspiratiemarkt vindt u verschillende ‘kraampjes’. Onder elke button delen experts hun tips en kennis die ze samen met deelnemers hebben opgedaan op het gebied van bodem, water en mest. Op deze manier hopen we u informatie aan te reiken over meer eiwit van eigen land, slimmer ruwvoer telen, mogelijkheden met smartfarming, verbeteren van de bodem, natuurinclusieve landbouw en nog veel meer.
 
Vruchtbare Kringloop Overijssel met twee jaar verlengd
Wilt u uw kennis en ervaring met kringlooplandbouw verder uit bouwen? Dan hebben we goed nieuws, want Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgt een tweejarig vervolg!
Kijk hier voor meer informatie.