Twentse proefvelden kijken naar alternatief voor kunstmest

Op vier proefvelden heeft Mineral Valley Twente een proef lopen met dunne fractie varkensmest als alternatief voor kunstmest.

Op gras- en maisland wordt op proefvelden gemeten wat het effect is van het gebruik van dunne fractie in vergelijking met kunstmest. Het uiteindelijke doel van deze proeftuin is om meer inzicht te krijgen in hoeverre de toepassing van dunne fractie in de landbouw, als kunstmestvervanger, duurzaam en rendabel is.
Lees hier over de eerste bevindingen van deze driejarige proef.

LTO Noord is één van de partners bij Mineral Valley Twente.