Extra impuls voor natuurinclusief boeren in Overijssel

Natuurinclusief boeren wint aan terrein. Het LivingLab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel stimuleert de groei van deze ontwikkeling. In het najaar start het LivingLab met een aantal kennissessies voor en door boeren.

Het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel is het eerste project waarin partijen uit zowel de landbouw, natuur als onderwijs hun krachten bundelen om een stevige impuls te geven aan natuurinclusief boeren in Overijssel. Uitbundig bloeiende akkerranden, een kruidenrijk grasland en een prachtig landschap met houtwallen en knotwilgen. Organisch bemesten of een gesloten grondstoffenkringloop. Het zijn maar een paar voorbeelden van natuurinclusief boeren.

Goede boterham
Samen met boeren en andere belangrijke partners zoeken we in het LivingLab naar andere, nieuwe vormen van werken. Vernieuwingen waarbij de productie van gezond en veilig voedsel in balans is met de zorg voor landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems. Én waarmee voor boeren ook een goede boterham te verdienen valt. Daarbij wordt duidelijk dat natuurinclusief ‘’vele smaken’’ kent en dat boeren kiezen voor wat het best bij hun bedrijf past. Het LivingLab pioniert, faciliteert het delen van kennis en ervaring, verbindt projecten en partijen en zoekt naar oplossingen voor knelpunten. Tientallen projecten, ideeën en vragen zijn al bij het LivingLab binnen gekomen.

Kennissessies 
Het LivingLab start dit najaar met een aantal kennissessies “Minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest; hoe pak je dat aan?” De nadruk ligt op praktische kennis en ervaringen van boeren en voorbeelden en demonstraties op locatie. Aan bod komen onder andere: gezond bodem, akker(randen)beheer, kruidenrijk grasland, erfinrichting, kleinschalige landschapselementen en weilanden- en oeverranden. Met inspirerende voorbeelden uit de praktijk laten verschillende boeren zien dat je natuurinclusief boeren naar eigen mogelijkheden en smaak kunt invullen.
Op de hoogte blijven van deze kennissessies? Aanmelden kan per mail bij Margo Meijerink, coördinator Living Lab. 

Vragen en ideeën? Neem contact met ons op!
Het LivingLab is er voor iedereen die aan de slag wil met natuurinclusieve landbouw, maar niet goed weet wat bij zijn of haar bedrijf past. Die partijen zoekt om mee samen te werken. Die interessante ideeën heeft, maar nog lastige obstakels tegenkomt. Die op zoek is naar goede voorbeelden en achtergrondinformatie. Zijn of haar ervaringen met natuurinclusief boeren wil delen met anderen. Of meer wil weten over subsidiemogelijkheden in Overijssel?
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Margo Meijerink, coördinator Living Lab. Wij helpen iedereen graag verder!

Brede samenwerking
Het Living Lab Natuurinclusieve landbouw is onderdeel van de brede samenwerking Rijp & Groen Overijssel. De stip op de horizon is een gevarieerd landschap en meer biodiversiteit gekoppeld aan een gunstig bedrijfseconomisch perspectief voor boeren. Betrokken organisaties zijn: LTO Noord regio Oost, Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, IJssellandschap, Overijssel Particulier Grondbezit, Boer en Natuur, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, provincie Overijssel, De Waard Eetbaar Landschap, AERES Hogeschool Dronten en Staatsbosbeheer.