Natuurinclusieve landbouw al veel toegepast op Overijsselse bedrijven

Vruchtbare Kringloop Overijssel heeft onder haar deelnemers de mening gepeild over natuurinclusieve landbouw. Uit de reacties blijkt dat veel van de respondenten op een of andere manier al natuurinclusieve landbouw toe passen op hun bedrijf.

Vaak genoemde maatregelen zijn bijvoorbeeld akkerrandenbeheer, kruidenrijk grasland en efficiënter omgaan met mineralen door preciezer te bemesten.
De meerderheid van de respondenten wil meer doen aan het sluiten van kringlopen (78%) en het vergroten van biodiversiteit (57,9%). Maar de weg ernaar toe is soms moeilijk, zo blijkt uit de antwoorden. Er is vooral behoefte aan een helder verdienmodel (63%), beleidsmatige ruimte (57,9%) en ervaringen van collega’s (52,2%). Ook ontbreekt het soms aan de juiste kennis, 42 procent wil meer informatie.
 
Living Lab
Naast vanuit Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) kennis en ervaringen te delen, wil VKO hierin mogelijk samen optrekken met Living Lab natuuurinclusieve Landouw Overijssel. Het LivingLab is een samenwerkingsverband van diverse partijen, waaronder LTO Noord, om natuurinclusieve landbouw te stimuleren.
Lees hier meer over de uitkomsten van de enquête.

Vruchtbare Kringloop Overijssel is een initiatief van LTO Noord, ForFarmers, Agrifirm en Rabobank. De projectcoördinatie is in handen van Projecten LTO Noord.