Vergoeding asbestinventarisatie voor boeren gemeente Twenterand

Agrarische ondernemers in de gemeente Twenterand die een asbestinventarisatie (hebben) laten uitvoeren, kunnen de kosten vergoed krijgen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor asbestinventarisaties die in 2018 zijn opgesteld en voor aanvragen tot en met 31 december 2020.

Voordat asbest gesaneerd kan worden, moet er eerst een verplichte asbestinventarisatie plaatsvinden. Dit geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen het asbest zich bevindt en de staat van het materiaal. Het rapport is drie jaar geldig.

Vanuit het Ondernemersfonds Twenterand is er sinds 2018 tot en met 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand. LTO Noord afdeling West Twente wil een deel van dit geld gebruiken voor asbestsanering.

Via LTO Noord
Boeren in Twenterand kunnen een vergoeding aanvragen via LTO Noord. Voor LTO Noord leden is deze vergoeding maximaal 400 euro, voor niet-leden is dit maximaal 300 euro. Als een inventarisatie minder kost dan de maximale vergoeding, geldt dat de vergoeding overeenkomt met het factuurbedrag.

Deze aanvraag is specifiek gericht op asbestinventarisaties vanaf 1 januari 2018 en tot en met 31 december 2020.

Vergoeding aanvragen
Een vergoeding aanvragen kan door het formulier op de website van LTO Noord in te vullen.