Bodem

Jansen directeur Mineral Valley

Ingrid Jansen is benoemd tot directeur van stichting Mineral Valley Twente. Jansen is ook directeur van stichting Stimuland. Ze was in het verleden voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

Mineral Valley Twente is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Via proeftuinen werkt het aan oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting, kringlooplandbouw en duurzame voedselproductie, waarbij sprake moet zijn van een toekomstgericht verdienmodel voor de agrarisch ondernemer.

Jansen zegt enthousiast te zijn over haar benoeming en heeft ambitieuze plannen. ‘Ik vind het heel belangrijk om de ambitie van Mineral Valley de komende jaren uit te bouwen. Er is al een heel goede basis gelegd. En Mineral Valley heeft de mogelijkheid om hét gebied van Nederland te worden waar kennis, onderzoek en de kunde van boeren en tuinders samenkomen.’

LTO Noord is één van de partners bij Mineral Valley Twente.

Bron: Nieuwe Oogst