Grauwe ganzen

Vogelbescherming kritisch op ganzenschade

Vogelbescherming Nederland heeft provincie Overijsselaangesproken op het taxeren van schade door overwinterende gan-zen. Volgens de organisatie spoort het schadebedrag niet met de po-pulatieontwikkeling.

In een brief aan Provinciale Staten uit de natuurorganisatie ernstige twijfels over de manier waarop de ganzenschade wordt getaxeerd. Het gaat dan om graslanden waar ganzen en smienten overwinteren. Bij die taxatie wordt het verschil in grasopbrengst gemeten tussen wel en niet begraasd grasland.

Volgens de Vogelbescherming gebeurt dit te vroeg in het seizoen. ‘Onderzoek wijst uit dat de begrazing geen gevolg heeft voor de uiteindelijke grasopbrengst’, schrijft de organisatie.

De uitgekeerde schade heeft zo nauwelijks of geen relatie met door ganzen veroorzaakte daadwerkelijke opbrengstschade. Uit ander onderzoek zou tevens blijken dat de uitgekeerde vergoedingen veel sterker zijn gestegen dan de aantallen overwinteraars. ‘Ook de kosten voor vers gras zijn niet gestegen. Daar kan de oorzaak niet liggen’, aldus de Vogelbescherming.

De organisatie kaart dit aan om-dat zij vindt dat zo de bodem wordt weggeslagen onder het ontheffingenbeleid voor het doden van overwinterende ganzen en smienten. Die ontheffingen zijn namelijk gebaseerd op het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen.

De Vogelbescherming wil het taxatiesysteem aangepast zien, zodat het overeenkomt met de werkelijke schade. Ook vraagt zij tot die tijd geen ontheffingen meer te verlenen voor het afschieten van overwinterende ganzen en smienten.

Onderzoek
Regiobestuurder Hans van Beuzekom van LTO Noord regio Oost vindt het te vroeg om nu al te concluderen dat de schade van overwinterende ganzen en smienten zou afnemen.

‘Bij onderzoek waar de Vogelbescherming naar verwijst, kwam de grasopbrengst slechts zijdelings ter sprake. Je zou dat dus grondig moeten onderzoeken en dat gebeurt komende winter ook.’

De regiobestuurder bestrijdt dat taxaties onnauwkeurig zouden zijn. ‘Die worden steeds nauwkeuriger, maar het blijft mensenwerk.’

Van Beuzekom wijst erop dat de provincie studeert op aanpassingen van het ganzenbeleid. Wat hem betreft zijn die hard nodig.

'Het aantal ganzen neemt niet af, maar juist toe. Boeren ervaren steeds meer schade, in de zomer en in de winter. De schade kan alleen worden verminderd door het aantal ganzen fors terug te brengen. De overheid heeft het ganzenprobleem uit de hand laten lopen. Het is hoog tijd om er wat aan te doen.’

Bron: Nieuwe Oogst