Uitnodiging cursus Bodem en Water

Hoe kan ik wateroverlast verminderen of droogteschade beperken? Hoe herken ik bodemverdichting en wat is een goede bodemstructuur? Het zijn enkele van de vragen die tijdens de cursus Bodem en Water op donderdag 24 september worden beantwoord.

De cursus wordt gegeven door het waterschap WDOD in samenwerking met adviesbureau Aequator en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waar LTO trekker van is.

Aanleiding vormt de wateroverlast waar de landbouwpolders Giethoorn en Halfweg mee te maken hebben in het voor- en najaar en droogte in de zomer. Om de waterhuishouding te verbeteren vindt aanpassing van de gemalen plaats, waarbij de inrichting en de bijbehorende waterkwantiteit en -kwaliteit zo goed mogelijk zijn afgestemd op de functie landbouw. Naast deze gebiedsgerichte aanpak kunt u ook zelf maatregelen nemen op bedrijfsniveau. Deze worden toegelicht tijdens de cursus Bodem en Water.

Aanmelden
In verband met de Corona richtlijnen is aanmelding voor deze dag verplicht. Aanmelden kan via een mail naar aequator@aequator.nl ovv uw naam.

Lees in onderstaande bijlage de volledige uitnodiging.