Nieuwe directeur voor Mineral Valley Twente

Vanaf oktober is Eric Kleissen de nieuwe directeur van Mineral Valley Twente. Kleissen, in het dagelijks leven zelf ook agrariër, heeft aan de wieg gestaan van Mineral Valley Twente als wethouder bij de gemeente Dinkelland.

Mineral Valley Twente onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Kleissen is enthousiast over zijn benoeming. “Mineral Valley Twente is een heel waardevol samenwerkingsverband en de ideale plek om het Twentse platteland verder te ontwikkelen”.

Kansen voor Mineral Valley Twente

Kleissen wil met Mineral Valley Twente een belangrijke bijdrage leveren om tot een toekomstbestendig landelijke gebied te komen. “Thema’s zoals droogte, biodiversiteit en landschap vragen veel van ons. Samen met de creativiteit van ondernemers zorgen we juist dat dit kansen gaat bieden. De agrarische sector is daarmee van grote toegevoegde waarde.” De proeftuinen zijn het hart van Mineral Valley Twente, waar alle samenwerkingspartners samen komen. “Dat maakt Mineral Valley Twente zo’n mooie samenwerkingsvorm, omdat alle partijen zijn vertegenwoordigd: agrarische ondernemers, kennisinstellingen, agrarisch gerelateerde ondernemers en overheden. Dit geeft ontzettend veel kansen voor Twente en de agrarische sector waar ik mij graag in deze nieuwe functie voor inzet.”

De beoogde directeur Ingrid Jansen heeft zich teruggetrokken uit de procedure. Wim Meulenkamp, voorzitter van Mineral Valley Twente vindt dat jammer maar kijkt nu vooruit naar de samenwerking met Kleissen. Hij heeft aan de wieg gestaan van Mineral Valley Twente en weet als melkveehouder in Twente heel goed wat er speelt in het gebied. “Met Kleissen aan het roer hebben we een goede gesprekspartner die zijn weg vindt bij zowel de overheden als de agrariërs in Twente. Hij kan de verbinding leggen tussen onze samenwerkingspartners en is daarmee een welkome toevoeging aan het team van Mineral Valley Twente.”

Achtergrond

Kleissen was jarenlang actief als wethouder van de gemeente Dinkelland. Hij heeft samen met vrouw en zoon een melkveebedrijf in Noordoost Twente. Bovendien was hij als wethouder al betrokken bij het oprichten van Mineral Valley Twente. Naast zijn rol als directeur van Mineral Valley is Kleissen werkzaam als adviseur bij Aveco de Bondt. Vanuit die hoedanigheid is hij ook adviseur bij het waterschap Rijn en IJssel en betrokken bij diverse gebiedsprocessen.

LTO Noord is één van de partners bij Mineral Valley Twente.