luchtfoto Engbertsdijkvenen

Consultatie voor natuurgebied

Om tot een uitvoeringsontwerp te komen voor te nemen maatregelen in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen, is sinds maandag 16 november een interactieve kaart beschikbaar. Op deze kaart kunnen omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden aangeven hoe ze het gebied ervaren en wat zij belangrijk vinden bij hun woning of erf rondom het natuurgebied.

De kaart, nog beschikbaar tot en met maandag 30 november, is een eerste stap in het proces voor Engbertsdijksvenen. De komende tijd zullen er vaker momenten zijn waarop mensen kunnen meepraten over de diverse thema’s die spelen in het gebied, onder meer via enquêtes.

Het bouwteam weegt af welke wensen en ideeën kunnen worden verwerkt in het ontwerp van het Natura 2000-gebied. Daarin kunnen overigens niet alle suggesties worden meegenomen, benadrukt het team.

Het Provinciale Inpassingsplan voor de interne maatregelen in Engbertsdijksvenen ligt vanaf maandag 23 november ook ter inzage.

Lees meer via deze link van de Provincie Overijssel.

Bron: Nieuwe Oogst