Voortgang in gebiedsprocessen

Er blijft goede voortgang in het inrichtingsplan Springendal-Dal van de Mosbeek.

Het voorontwerp-provinciaal inpassingsplan heeft voor de zomer ter inzage gelegen. De rentmeesters zijn volop in gesprek met omliggende grondeigenaren om wensen ten aanzien van grondruil te inventariseren. De komende maanden wordt geïnventariseerd of en op welke manier het mogelijk is dat agrariërs zelf natuur gaan realiseren in het gebied.
Lees hier meer over de 'dagelijkse inzet van LTO Noord rond gebiedsprocessen'

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.