Gratis zaadmengsel voor akkerranden en insectenhotel voor boeren in Twenterand

Bloemrijk grasland heeft zowel voor agrariërs als voor de omgeving positieve effecten. Agrarische ondernemers in de gemeente Twenterand kunnen tot en met 24 januari 2020 een aanvraag doen voor zaadmengsels. Het zaad wordt in het voorjaar 2020 uitgedeeld om te zaaien langs de akkers of over de kuil te verspreiden. Daarnaast kan er door de agrarische ondernemers een insectenhotel worden aangevraagd om nog meer insecten aan te trekken.

Ondernemersfonds Twenterand
Vanuit het ondernemersfonds Twenterand is er voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand. Klik hier voor een overzicht van alle projecten van Ondernemersfonds Twenterand.

Bloemrijk grasland
Bloemrijk grasland heeft zowel voor agrariërs als voor de omgeving positieve effecten. De bloemen en kruiden zorgen voor toename in biodiversiteit. Bloemrijk grasland trekt allerlei insecten aan, die nuttig kunnen zijn in het helpen bestrijden van plagen in het gewas. Daarnaast zorgen bloemrijke graslanden voor een mooie aanblik in de landelijke omgeving. Daarom wordt zaadmengsel gratis beschikbaar gesteld voor agrariërs in gemeente Twenterand om in te zaaien op akkerranden en kuilbulten. Er is keuze uit drie zaadmengels: zaadmengsel voor kuilbulten (graan en bloemen), akkerrandenmengsel (bloemen, zonnebloemen, erwten en verschillende kruiden) en bloemrijk mengsel (voor langs graspercelen, bermen, erf of tuinen). Met de zaadmengsels kan 500 m2 ingezaaid worden.
Daarnaast is het mogelijk om een informatie-/promotiebordje te ontwikkelen die bij de akkerrand geplaatst kan worden. We horen graag of u hier belangstelling voor heeft.

Insectenhotel
Bovendien kan in het bloemrijke grasland een insectenhotel geplaatst worden om nog meer insecten aan te trekken en beschutting te bieden. Deze insectenhotels worden door een sociale werkplaats in Twenterand gemaakt. De insectenhotels zijn 120 cm breed, 75 cm diep en 200 cm hoog in de nok.
De insectenhotels kosten € 400,- per stuk. Voor de insectenhotels wordt een eigen bijdrage van € 100,- gevraagd. Het ondernemersfonds vergoedt het resterende bedrag.

Via LTO Noord
Boeren in Twenterand (zowel leden als niet-leden) kunnen tot en met 24 januari 2020 gratis zakjes bloemzaad en een insectenhotel aanvragen via LTO Noord. In het voorjaar 2020 ontvangen de aanvragers een bericht om de zaadmengels en/of het insectenhotel op te halen bij LTO Noord afdeling West Twente.

Bloemzaad en/of insectenhotel aanvragen
Een zaadmengsel en/of insectenhotel aanvragen is niet meer mogelijk