Landschap

Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen van start

18 Mei is het zover. De eerste Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen gaat van start. Deze editie is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord en Wakker Boer.

Met (maximaal) 16 boeren en tuinders gaat Wakker Boer concreet invulling geven aan verbindend ondernemen vanuit het eigen bedrijf.

Persoonlijke drijfveren
In de Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen gaan deelnemers samen met Wakker Boer op zoek naar persoonlijke drijfveren, eigen richting van de boer (de kern). Vervolgens gaat de blik naar hoe de ondernemers vanuit hun kern de verbinding met de samenleving kunnen maken. Aspecten die aan bod komen zijn: Wie ga je betrekken bij je bedrijf en hoe doe je dat? Hoe ga je werken aan de mindset in je omgeving? Hoe word je zelf actief in de samenleving? En wat heb je daarbij nodig aan persoonlijke ontwikkeling? Elke deelnemer vertaalt dit naar een actieplan dat hij of zij het komende jaar uitvoert. Iedere deelnemer geeft zelf invulling aan de verbindingsactiviteiten die passen bij zijn/haar bedrijfssituatie en ondernemerschap.

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer informatie over de Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen? Neem dan contact op per mail of telefonisch met Praktijkschoolbegeleiders René Schepers (06 -  26 550 950) en Christel van Raaij (06 82 606 323).
Wil je weten of er nog plek is in deze eerste editie van de Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen? Neem dan contact op met Alida Pelleboer van LTO Noord. Dit kan per mail of tel. 06-55469482.
Verbindend Ondernemen is een nieuwe manier van kijken en dus een zoektocht. Wakker Boer ondersteunt hierbij. Provincie Overijssel en LTO Noord ondersteunen de Praktijkschool met een financiële bijdrage.