Week van Tjerk Elzinga - foto Ruben Meijerink

Het ledenbelang dienen

Tjerk Elzinga is senior beleidsadviseur bij LTO Noord regio Oost. Voor de serie 'De week van ....' op de vereniginspagina's van Nieuwe Oogst hield hij een week dagboeknotities bij van zijn werkzaamheden.

Deze week stond vooral in het teken van het faunabeleid en de overdracht van de taken van Ivar Bisseling. Ivar vertrekt als regiomanager van LTO Noord Regio Oost en ik ga hem tijdelijk waarnemen. Maar er gebeurde nog meer.

Maandag
08.00 uur Maandag is in de regel een kantoordag. Intern overleg, contact met collega’s en mails, veel mails afwerken. Papier schuiven noemen sommige mensen dit wel eens, maar het moet wel gebeuren.
13.00 uur We hebben een probleem met de provincie Gelderland over de taxatie van ganzenschade. Dat gaat niet zoals afgesproken. We komen daar intern met de provincie niet uit. We moeten het via de politiek spelen. Ik leg contact met een Statenlid hierover. Ik schrijf - in afstemming met regiobestuurder Dirk Dekker (portefeuillehouder Fauna) en Henriët Dijk van team Communicatie van LTO Noord - een persbericht dat later deze week uitgaat.

Dinsdag
09.00 uur Ik heb ‘s ochtends overleg met Ivar over de overdracht van zijn taken. ‘s Middags ga ik naar het provinciehuis in Arnhem. Ik heb een gesprek met een medewerker van de provincie Gelderland over het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een hele mond vol; het gaat om het gebied ten noordoosten van Arnhem, langs de IJssel. De ruimtedruk is daar groot en dat belemmert het perspectief van de agrarische sector.We hebben een verkennend gesprek over oplossingsrichtingen. Dit vind ik een erg leuk onderdeel van mijn werk. Het gaat om strategieën die tot oplossingen kunnen leiden. Dat levert morgen nog geen direct resultaat op, maar op de wat langere termijn wel.
20.00 uur Jan Jacob van Dijk neemt afscheid als gedeputeerde van Gelderland. Een uitstekend moment om te netwerken. Op zijn afscheidsreceptie ‘s avonds zijn veel provinciale Statenleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Ik kan mooi nog wat signalen afgeven over de ganzentaxaties.

Woensdag
09.30 uur Alweer ganzen, maar nu in Overijssel. Een gesprek met medewerkers van Natuurmonumenten. In Overijssel is de samenwerking met de natuurbeschermingsorganisaties constructief, maar op één dossier liggen we mijlenver uit elkaar. Dat leidt tot een voortdurende gang naar de rechter. Weinig constructief.Ik vind dat dit zo niet verder kan en heb daarom initiatief genomen voor een verkennend gesprek. Ik vertel mijn visie op het onderwerp en dat doet Natuurmonumenten ook. We analyseren de oorzaken en bekijken of de verschillen van inzicht - op termijn - overbrugbaar zijn. Ik kan daar in de krant nu geen mededelingen over doen, maar ik kan wel zeggen dat er werk aan de winkel is.
13.00 uur ‘s Middags liggen er een heleboel mails op mij te wachten en de lijst wil maar niet echt korter worden. ‘s Avonds plak ik er nog maar een paar uurtjes aan vast.

Donderdag
10.00 uur Ik zei al, deze week staat in het teken van fauna. Ik bespreek samen met twee bestuurders van LTO Noord-afdeling Steenwijkerland de vergunning voor de bestrijding van ganzen bij Natura 2000-gebieden. In de Kop van Overijssel vinden de boeren de vergunning onverteerbaar. Er is volgens hen een grens overschreden. We bespreken met onze ‘huisjurist’ wat er in het bezwaarschrift moet komen te staan. We zijn scherp op de inhoud, want we komen nu in de officiële bezwarenprocedure. Ook Vogelbescherming heeft bezwaar gemaakt. De rechter zal er straks aan te pas moeten komen.
13.30 uur Daarna een paar interne overleggen. Taaie kost. Niet al mijn werk is even interessant, maar het moet wel gebeuren.
16.30 uur Aan het eind van de middag heb ik een overleg met projectgroep Springendal/Dal van de Mosbeek. Dat is een Natura 2000-gebied waar veel maatregelen op stapel staan, om de natuurdoelstellingen te kunnen realiseren.Het kost heel veel moeite om het landbouwbelang goed in het gebiedsproces te krijgen. Veel boeren in dat gebied hebben het gevoel dat hun belangen ondergeschikt worden gemaakt aan de natuur. Ik kan dat wel begrijpen; als gevolg van politieke besluiten heeft de natuur daar de wind mee. Maar om je daartegen te verzetten, is een nederlagenstrategie. Daar dien je geen ledenbelang mee.De landbouw houdt daar een sterke positie; daar ben ik van overtuigd en zet ik me voor in. Boeren hebben daar het landschap gemaakt, zonder hen kan het echt niet. Om zes uur rijd ik naar huis.

Vrijdag

10.30 uur Vrijdag is mijn vrije dag, maar ik let wel altijd nog op mijn mail en telefoon. Handig dat je op de display kunt zien wie er belt. Ik verbel toch nog wel een paar uurtjes.Vergis u niet, mijn conclusie aan het einde van de week luidt: ik heb een fantastisch leuke baan!