Oktoberschade urgent door droogte

Schade die ganzen in oktober veroorzaken, wordt niet vergoed. Boeren trekken aan de bel, omdat door de droogte het najaarsgras van extra waarde zal zijn.

Door de droogte is de grasopbrengst tot nu toe veel kleiner dan andere jaren. Boeren hopen dat ze in het najaar nog een mooie snede van het land kunnen halen. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van alle LTO Noord-portefeuillehouders faunabeleid in Gelderland en Overijssel.

Volgens bestuurder Dirk Dekker is het om meerdere redenen belangrijk om deze schade wel te vergoeden. ‘Dit jaar maakt de droogte het extra urgent. Maar we zien de laatste jaren dat het najaarsgras van steeds meer waarde is. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat het gras laat in het seizoen vaak goed gebruikt kan worden voor melkvee.’

In Gelderland loopt op dit moment een rechtszaak van zes boeren tegen de provincie. De behandeling van de zaak laat al dertien maanden op zich wachten.

Faunafonds

‘Dat is wel heel lang’, vertelt advocaat Charles van Mierlo. Sinds 2016 wordt de oktoberschade niet meer vergoed. ‘Dat heeft het Faunafonds destijds besloten op basis van beleidsregels. Maar beleidsregels zijn nog geen wetten. Tegenwoordig zijn de provincies zelf verantwoordelijk voor het beleid. In twee provincies is een zaak aangespannen. Noord-Holland heeft besloten wel te vergoeden in een aantal Natura 2000-gebieden, Gelderland niet.’

Volgens Dekker is het niet vergoeden van de oktoberschade in Gelderland erin geslopen, toen de ganzenrustgebieden werden aangewezen. De boeren die een rechtszaak hebben aangespannen, zitten allemaal in vogelrichtlijngebied. ‘Dat maakt dat ze de ganzen ook niet mogen be- of verjagen. Ze kunnen er dus niets aan doen en moeten toezien dat de percelen worden kaalgevreten.’

Dekker vindt dat de provincies de schade moeten vergoeden. ‘Dat gehakketak is nergens voor nodig. Het zou goed zijn als schade ruimhartig wordt vergoed. Door te laat ingrijpen is de populatie ganzen explosief gegroeid. Daar kun je boeren niet het slachtoffer van laten zijn. De maatschappij wil ganzen en Natura 2000-gebieden. Degenen die daar schade van ondervinden, moet je gewoon een vergoeding geven.’

Bart Lubbers uit Arnhem is een van de melkveehouders die de rechtszaak hebben aangespannen. Hij ontving voorheen ruim 3.200 euro. Lubbers: ‘Het gaat niet alleen om gras voor melkvee. Als een heel perceel is kaalgevreten, heeft het ook geen zin de pinken erin te laten grazen.’

Bron: Nieuwe Oogst