passeerstrook tractor, trekker, landbouwverkeer

Extra aandacht voor Overijssels landbouwverkeer

Wat LTO Noord belangrijk vindt rond landbouwverkeer in Overijssel heeft vorige week uitgebreid de aandacht gekregen bij RTV Oost.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, die op 20 maart 2019 wordt gehouden, werkt RTV Oost aan een eigen ‘verkiezingsprogramma voor Overijssel’. Via polls is de mening gevraagd van inwoners over diverse thema’s, waaronder verkeer. Aan de hand van deze reacties heeft de Overijsselse omroep een concept verkiezingsprogramma gemaakt. Hier vragen zij weer een reactie van partijen zoals LTO Noord op.

Onze reactie bestond uit drie punten:

  • Zorg voor goede routes voor landbouwverkeer, met name rond bebouwd gebied. Zorg voor veilige en overzichtelijke wegen en verkeersituaties, zowel voor de trekkerbestuurder als de andere verkeersdeelnemers. Concreet: Laat toe dat trekkers en ander landbouwverkeer op rondwegen (rond dorpen) mogen rijden en zorg dat er voldoende oversteekplaatsen zijn voor landbouwverkeer om onnodig omrijden te voorkomen. Met de kentekenplicht voor trekkers – die in 2025 ingaat – gaat de maximale snelheid omhoog van 25 naar 40 kilometer per uur. Dit maakt mee rijden in de verkeersstroom op rondwegen makkelijker.
  • Blijf investeren in bewustwording rond verkeersveiligheid - voor jeugd en volwassenen. Denk aan voorlichting op scholen en campagnes, zoals nu al gebeurt in samenwerking met LTO Noord en Cumela (brancheorganisatie voor agrarische loonwerkers).
  • LTO Noord is mede-ondertekenaar van het ‘convenant overbelading’. We steunen dit convenant omdat het veilig beladen van voertuigen van belang is voor de directe verkeersveiligheid en het behoud van de kwaliteit van het wegen, bermen en viaducten.

Met een nieuwsartikel en een interview met Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost, in Overijssel Vandaag werd aandacht besteed aan ons standpunt. Een mooie manier ook via deze weg in het vizier van de provinciale politiek te komen.