Geld uit regiodeals toegekend

Drie regio’s in Oost- en Midden-Nederland kunnen met een rijksbijdrage stimuleringsprojecten opzetten.

In de Gelderse Vallei kan de regio FoodValley een rijksbijdrage van 20 miljoen euro besteden. Regionaal moet dan wel een even groot bedrag worden bijgepast.

Met dat geld wil het samenwerkingsverband van provincies, regio FoodValley, universiteiten van Wageningen en Utrecht en ondernemersorganisaties LTO Noord afdeling Gelderse Vallei en VNO-NCW het project ‘gezond voedsel voor de toekomst’ opzetten. Dat draait vooral om het sneller omschakelen naar de productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel, stelt burgemeester René Verhulst van Ede.

Voorzitter Fije Visscher van LTO Noord afdeling Gelderse Vallei is blij met de toekenning van de regiodeal. ‘We gaan ervan uit dat we ook de primaire agrarische bedrijven een boost kunnen geven.’

De regio Achterhoek wil een even groot bedrag besteden aan het opvangen van de negatieve gevolgen van de bevolkingskrimp en verdere verbetering van het leefklimaat, onder andere door vergroening van de omgeving.

Twente krijgt 30 miljoen euro uit de pot om een groen technisch topcluster te vormen. Het gaat daarbij onder meer om ontwikkelingen met betrekking tot de techniek, arbeidsmarkt en energie.

Bron: Nieuwe Oogst