Waterschap

Klaar voor sprong in het diepe

De eerste voorbereidingen voor de bestuurders die namens LTO Noord de geborgde zetels ongebouwd in het waterschap gaan vertegenwoordigen, zijn begonnen. Zo komen zij na de waterschapsverkiezingen, op 20 maart 2019, goed beslagen ten ijs. Allereerst als de coalitieonderhandelingen losbarsten.

In het verleden werden deze bestuurders weleens in het diepe gegooid. ‘We merken dat het waterschap steeds meer een politiek klimaat kent’, zegt Henk Jolink, die bij LTO Noord regio Oost de portefeuille water heeft. ‘Dat vraagt een andere aanpak dan tien jaar terug en is voor bestuurders ook anders dan opereren in een coöperatiebestuur als FrieslandCampina.’

De waterschapsbestuurders uit regio Oost kwamen maandag bij elkaar. Zij zitten voor de fracties geborgd ongebouwd in de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rivierenland, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe.

Naast achtergrondinformatie over de landelijke LTO-speerpunten deelden de heemraden Peter Schrijver van Waterschap Rijn en IJssel en Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta hun praktijkervaringen als dagelijks bestuurders.

Sterke bestuurders

‘Als je alleen al kijkt naar afgelopen zomer, dan is het zo waardevol dat je heemraden in het waterschapsbestuur hebt zitten met affiniteit met de landbouw, zodat de droogte niet alleen ten nadele van de landbouw komt. Dat vraagt om sterke bestuurders’, aldus Jolink.

Pereboom gaf de bestuurders handvatten hoe zij de coalitieonderhandelingen in kunnen gaan. Hij wees hen op risico’s, valkuilen en kansen. Schrijver nam hen mee in enkele praktijkcases. Hij ging daarbij in op het belang van het vooraf goed afstemmen en vastleggen van de uitgangspunten van projecten.

Leiderschap

Jolink en Hille Kraak, beleidsadviseur water bij LTO Noord, gaven uitleg over de samenwerking met LTO Noord en hoe de bestuurders als team in hun fractie kunnen werken. ‘Zo hebben wij aangegeven dat het goed is om leiderschap te tonen’, zegt Jolink. ‘Dat kan door ervoor te zorgen dat je zaken op het juiste moment en de juiste manier op agenda zet. Dat geeft je positie in het bestuur. Daar hoort geven en nemen bij. Als je altijd maar nee roept, dan lopen mensen uiteindelijk om je heen.’

Daarnaast is besproken hoe bestuurders en LTO Noord elkaar de komende jaren op de hoogte kunnen houden. Zo is er twee keer per jaar een overleg tussen de portefeuillehouders van de LTO Noord-afdelingen en het desbetreffende waterschap. ‘Dan gaat het om zaken als water- en bodembeheer en maaibeleid. Daar ligt een lijntje. Waar nodig kunnen afdelingen een beroep doen op de geborgde zetels voor uitleg over actuele zaken’, stelt Jolink.

Het delen van de praktijkkennis door de twee ervaren bestuurders werd positief ontvangen. Afgesproken is dat dit vaker gaat gebeuren de komende vier jaar.


Bron: Nieuwe Oogst