Van Assen

LTO Noord uit zorgen over groeistop

LTO Noord regio Oost maakt zich zorgen over de mogelijkheden voor melkgeitenhouders om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen, nu provincie Overijssel de groeistop op de geitenhouderij in een omgevingsverordening wil vastleggen.

Dat blijkt uit een zienswijze die de organisatie heeft ingediend.

Volgens LTO Noord regio Oost staat het belang van volksgezondheid niet ter discussie. ‘Wel hechten wij waarde aan toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling van bestaande familiebedrijven met melkgeiten. Het stopzetten van de vergunningverlening is een middel dat hier zware beperkingen op legt. Wij hebben hier grote moeite mee voor de bestaande geitenhouderijbedrijven in Overijssel.’

De organisatie vraagt speciaal aandacht voor het afmesten van de bokjes. Door sectorafspraken op het gebied van dierenwelzijn willen meer bedrijven de bokjes langer op het bedrijf houden. Dat lijkt niet mogelijk, omdat hiervoor een verhoging van het dieraantal nodig is. Als daarvoor melkgeiten weg moeten, betekent dat meer kosten en minder opbrengsten voor een bedrijf.

Dierenwelzijn
‘De geitenhouderij is een sector die dierenwelzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Eind 2017 is de sector met een plan gekomen voor het terugdringen van de sterfte van bokjes tijdens de afmestperiode. Wij hechten belang aan het slagen van dit plan vanuit de gezondheid van de bokjes en het maatschappelijk oogpunt. Het afmesten van de bokjes op het eigen bedrijf heeft daarbij dan sterk de voorkeur’, schrijft LTO Noord.

‘Het stilleggen van vergunningverlening kan voor bedrijven het gevolg hebben dat deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling niet meer mogelijk is’, vervolgt LTO Noord.

‘Wij vragen hier aandacht voor en pleiten voor het opnemen van de mogelijkheid voor een ontheffing van het afmesten van bokjes op het eigen bedrijf, als dit aan de orde is. Des te meer daar het afmesten van bokjes niet leidt tot meer geiten. De bokjes zijn er nu ook al, maar dan vaak op een afmestbedrijf.’

Volgens LTO Noord is de groeistop een zwaar middel voor de gezinsbedrijven. ‘Ondernemers die dagelijks druk zijn met de zorg voor hun dieren, krijgen te maken met zware belemmeringen om het bedrijf toekomstbestendig te kunnen doorontwikkelen.’

De organisatie doet dan ook een oproep aan het provinciebestuur om de groeistop niet langer in stand te houden dan nodig. LTO Noord vraagt de provincie om, telkens als er nieuwe informatie beschikbaar is, het beleid opnieuw te evalueren.