Hans van Beuzekom, bestuurslid, LTO Noord regio Oost

Hans van Beuzekom treedt toe tot regiobestuur LTO Noord regio Oost

Melkveehouder Hans van Beuzekom uit het Gelderse Deil is benoemd als bestuurslid van LTO Noord regio Oost.

Het belang van de landbouw om zich te verenigen en zodoende haar belangen zo goed mogelijk te behartigen, is iets wat voor Hans al decennia duidelijk is. Na dit heel lang lokaal gewaarborgd te hebben, wil hij met enthousiasme in het regiobestuur aan de slag. ‘Nut en noodzaak van LTO Noord staan voor mij als een paal boven water’, aldus Hans.
Hij is bezorgd over de onderlinge verdeeldheid binnen de landbouw en ziet hier ook een taak in om het collectief weer te versterken. Ook hoopt hij met zijn aanstelling het Rivierenland nog nauwer te betrekken binnen LTO Noord regio Oost.

Actief
Sinds zijn jeugd is Hans, naast zijn bedrijf, bestuurlijk actief binnen Jong Gelre, AJK en later GLTO. Het latere LTO Noord biedt hem de kans de landbouw te vertegenwoordigen binnen een groene VMBO, een VMBO/HAVO/VWO scholengemeenschap en de lokale Rabobank West-Betuwe. Bij de laatste is hij sinds 2013 lid van de Raad van Commissarissen.
Hans van Beuzekom woont in het Gelderse Deil in de West-Betuwe. Hij is 48 jaar, getrouwd met Ineke en samen hebben ze drie kinderen van 18, 16 en 14 jaar. Naast de hulp van zijn vrouw vult Hans de arbeid op zijn melkveebedrijf (140 melkkoeien) in met een vaste medewerker. Ook zijn moeder en zus bieden een helpende hand; een echt gezinsbedrijf.
 
Ruime ervaring
Hans heeft ruime ervaring in het bestuurswerk. Als bestuurder is hij transparant, vasthoudend, rustig en evenwichtig in zijn optreden. Hij heeft er zin in om zijn kennis en ervaring in te zetten voor de belangenbehartiging van onze leden in de regio Oost.
Welke portefeuilles Hans voor zijn rekening gaat nemen, wordt besproken in de eerstkomende vergadering van het regiobestuur Oost.
De afdelingsvoorzitters van LTO Noord regio Oost en het Algemeen Bestuur hebben unaniem ingestemd met de benoeming van Hans van Beuzekom.

Benieuwd naar de overige bestuursleden van LTO Noord regio Oost?