Johan Arkink 2

Johan Arkink: ‘Betrokkenheid bij alle aspecten van water’

‘Betrokkenheid bij alle aspecten van water.’ Met deze persoonlijke slogan presenteert melkveehouder Johan Arkink uit Weerselo zich als kandidaat op de lijst voor het CDA voor Waterschap Vechtstromen.

In Nieuwe Oogst komen een aantal waterschapskandidaten van verschillende partijen aan het woord. Eén ervan is Johan Arkink.

‘Die heb ik bewust zo gekozen omdat ik als boer en als bewoner van het Twentse buitengebied veel met water van doen heb’, zegt Arkink. Hij kan vanuit de dagelijkse praktijk kennis en ervaring meenemen. ‘Als agrariër heb ik veel meer kennis van water dan een gemiddelde bewoner uit een dorp of stad, omdat ik er vaker mee te maken heb. Hier hebben wij direct last van de droogte, in het dorp begint het pas te spelen als ze tuin niet meer mogen sproeien of de auto niet meer mogen wassen.’

Arkink heeft bestuurlijke ervaring, maar niet als waterschapsbestuurder. Via Waterschap Vechtstromen heeft hij een introductiecursus over het werk van het waterschap gekregen. Deze cursus bestond uit vier avondbijeenkomsten met onder andere een rondleiding op een rioolwaterzuivering en uitleg over hoe de muskusrattenbestrijding en dijkbewaking werkt.

‘In het verleden heb ik landinrichtingswerk gedaan, waarbij ik met veel waterschappen te maken had. De termen ken ik wel. Maar ik hoorde ook zaken die ik niet wist, zoals dat we hier meebetalen aan de dijkverhogingen in het westen van ons land, uit solidariteit.’

Nieuw voor Arkink is ook het campagne voeren. Met onder anderen Tweede Kamerlid Maurits von Martels, provinciaal lijsttrekker Eddy van Hijum, Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en Provinciale Staten- en waterschapskandidaten heeft hij een bustoer door Noordoost-Twente gemaakt. ‘Dat is het voordeel van een landelijke partij: de lijntjes met de provincie, Den Haag en Brussel zijn korter. Dat is handig, want sommige zaken, zoals de Kaderrichtlijn Water, spelen op landelijk of Europees niveau.’

Boer en natuur profiteren

Arkink heeft op zijn melkveebedrijf de nodige ervaring met waterschapszaken. Zoals met de natuurgronden die hij beheert. ‘Door later te maaien en te bemesten met stalmest komt er meer humus in de grond en gaat de bodem meer als een spons werken. Dat is gunstig om het water zo lang mogelijk vast te kunnen houden en om veel water op te kunnen vangen. Daar profiteren boer en natuur van.’

Zijn bedrijf is verplaatst. Bij de nieuwbouw heeft de melkveehouder de kuilvoeropslag volgens de laatste richtlijnen laten inrichten. ‘De persstromen lopen niet in de sloot, maar worden opgevangen in een wadi. Zo kun je vanaf het erf werken aan de waterkwaliteit.’

Medicijnresten filteren bij de bron

Voor Johan Arkink is kostenbeheersing bij het waterschap een belangrijk aandachtspunt. ‘Dat hoor je van alle partijen, maar als je de ambities ziet, is dat lastig waar te maken. Kijk bijvoorbeeld naar een thema als medicijnresten in het water. Als je dat bij de zuivering eruit moet halen, is dat bijna niet te betalen. Beter is om te proberen dit bij de bron te scheiden, zoals met filters bij ziekenhuizen.’

Bron: Nieuwe Oogst