Klinkende cijfers voor raadsleden Hellendoorn


Wat voor rol kunnen boeren spelen in de energietransitie? Hoe zien jonge boeren de toekomst van de landbouw in Nederland en in uw gemeente? Raadsleden uit Hellendoorn gingen aan de hand van onder andere deze vragen het gesprek aan met afdelingsbestuurders uit Salland en West Twente.

Het werkbezoek was opgezet door beide LTO Noord-afdelingen, omdat gemeente Hellendoorn zowel leden bij de LTO Noord West Twente als LTO Noord Salland - Haarle en omgeving - heeft. De uitnodiging sloeg aan: 18 van de 22 gemeenteraadsleden bezochten deze week training- en leerboerderij Crumelhaeve in Daarle. Daar kregen ze een rondleiding van boer, coach en afdelingsbestuurder Roelof van Minnen.

‘We merkten dat er bij raadsleden een wisselend beeld was over boerenbedrijven’, vertelt Van Minnen. ‘Hoe een multifunctioneel bedrijf werkt en hoe divers boeren kunnen zijn in hun bedrijfsontwikkeling, was voor hen een eyeopener. Ze hebben met eigen ogen kunnen zien hoe de agrarische sector ervoor staat en wij hebben met informatie en kennis hun beeld bij kunnen stellen.’

Na de rondleiding vertelde voorzitter Martin Immink van LTO Noord-afdeling West Twente waarover LTO Noord om tafel zit met de gemeente. Hij noemde voorbeelden als bestemmingsplannen, landbouwstructuur, landbouwverkeer en asbest. Aan de hand van cijfers werd de raadsleden een beeld geschetst van de economische waarde en bedrijvigheid van boerenbedrijven in de gemeente.

9 ton belasting

Uit de bijdrage door agrarische ondernemers aan het Ondernemersfonds Twenterand blijkt dat ongeveer 30 procent van de onroerendezaakbelasting (ozb) van boerenbedrijven komt. ‘Dat is jaarlijks ongeveer 9 ton aan belasting uit agrarische bedrijvigheid’, hield Immink de raadsleden voor.

Van Minnen legde daarna de relatie tussen de duurzame energievisie van Hellendoorn en de rol die boeren hierin kunnen spelen. ‘Wees zuinig op landbouwgrond’, was zijn boodschap. ‘In Hellendoorn is 2,7 vierkante kilometer aan daken beschikbaar voor zonnepanelen. Gebruik die ruimte, liever dan op de velden’, benadrukte hij.

‘Het was een goede open discussie’, blikt Van Minnen terug op het werkbezoek. ‘Wij hebben goed kunnen benadrukken wat de agrarische sector al betekent en kan betekenen voor gemeente Hellendoorn in het leveren van groene energie en duurzaamheid. Je bent met elkaar in gesprek, dat is fijn en belangrijk. Je kunt beter met elkaar om tafel dan dat er over je wordt besloten.’

Bron: Nieuwe Oogst