Hein Pieper

Dag van Oost: 'Spade dieper voor gezonde sector'

'Wat is nu de werkelijke waarde van de land- en tuinbouw?'

Het zijn vragen waar dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel - tevens oud-Tweede Kamerlid - als spreker op de Dag van LTO Noord regio Oost dieper op ingaat. De ledendag wordt gehouden op donderdag 28 maart in theater Orpheus in Apeldoorn. Thema van deze dag is: ‘t Kump wel goed. Naast Pieper doet Ronnie Degen het verhaal achter de Zwarte Cross, inmiddels het grootste festival van Nederland, uit de doeken. Daarnaast vertelt de Twentse actrice Johanna ter Steege over haar drijfveren voor het theaterspektakel Hanna van Hendrik, waarin het draait om een boerenfamilie.

Eenzijdig
Naast dijkgraaf en voormalig politicus is Hein Pieper theoloog.

 

Hoe kijkt u vanuit uw levensbeschouwelijke achtergrond naar de positie van boeren en tuinders anno 2019?

‘Er wordt te eenzijdig naar boeren en tuinders gekeken, als ondernemers die vooral winst willen maken op hun bedrijven. Maar boeren en tuinders kunnen juist veel waarden toevoegen aan de omgeving, aan de natuur, aan gezondheid. Dit soort zaken wordt niet meegenomen in de prijs die boeren ontvangen voor hun product.

‘In nieuwe verbindingen met andere sectoren en in verbreding zie ik kansen om wel te komen tot waardering voor de inzet van boeren en tuinders.’ 

 

Hebt u een voorbeeld van een nieuwe verbinding?

‘Mensen geven veel geld uit aan gezondheid, bijvoorbeeld aan preparaten en voedingssupplementen. Wat zou goede voeding voor hen kunnen betekenen? In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is een proef gedaan waarbij meer aandacht werd besteed aan een verzorgde eetcultuur. De mensen bleven langer aan tafel zitten, gingen beter eten en deden minder een beroep op de zorg.

‘Met regionaal geteeld voedsel zou je de verbinding kunnen maken met een ziekenhuis. Dat vraagt om het aangaan van een dialoog en om ondernemerschap. Ik geloof daarin. Als je die drive hebt met elkaar, vraagt dat ook van LTO Noord dat de organisatie hier stappen in durft te zetten.’

 

Blijft verbreding of verbinding zoeken niet een nichemarkt?

‘Als het huidige pad wordt doorgezet, gaan we in de toekomst naar nog grotere bedrijven en komt de leefbaarheid op het platteland nog meer onder druk te staan. We zijn steeds dezelfde oplossingen aan het bedenken voor problemen, draaien in dezelfde cirkel rond. Maar wat is nu de werkelijke waarde van de land- en tuinbouw? Daarvoor zullen we met elkaar een spade dieper moeten om te komen tot een gezondere sector waar boeren en tuinders de waardering krijgen die ze verdienen.

‘Kringlooplandbouw is mijns inziens niet dé oplossing. Verbinding maken met andere sectoren wel, in kleine stapjes. Ga de dialoog aan, leg jezelf als ondernemer niet vast in het huidige businessmodel.’
‘Ik heb een groot geloof in de kracht van ondernemers in land- en tuinbouw. De sector staat of valt met hun trots en kracht.’

Aanmelden
U kunt zich voor de ledendag Dag van Oost aanmelden via deze link, dan bent u verzekerd van een plek.