Ledenbijeenkomsten over pachtzaken

De herziening van het pachtbeleid is en blijft actueel. Minister Schouten zal binnenkort een voorstel voor de herziening van het pachtstelsel presenteren. Of dit voorstel voor de LTO-ledenbijeenkomsten beschikbaar is valt nog te bezien, maar zeker is dat de discussie over het herziening van het pachtstelsel een nieuwe fase ingaat.

Om vanuit LTO Nederland de juiste inbreng in de discussie over het nieuwe pachtstelsel te kunnen inbrengen is het van groot belang om te weten wat de leden willen. Vandaar dat Alfred Jansen, portefeuillehouder Pachtzaken bij LTO Nederland, graag het gesprek met u aangaat over het toekomstig pachtbeleid.

Naast een algemene introductie over het pachtbeleid en het benoemen van de laatste stand van zaken wil hij graag met u in gesprek om uw input, vragen en zorgen rond de herziening van het pachtbeleid te horen. De input van de achterban is bepalend voor de koers van LTO Nederland op het pachtdossier.

De ledenbijeenkomsten in regio Oost vinden plaats op:

Datum: dinsdag 16 april 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jowi's zolder, Barneveldseweg 49a, 6741 LJ Lunteren (Gld)

Datum: donderdag 18 april 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Zwakenberg, Schoolstraat 11, 8102 EL Raalte (Ov)

Meld u aan via deze link.

Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.