Belangrijk Europees verkiezingsdebat op de boerderij - 13 mei in Voorst

De voor boeren misschien wel belangrijkste verkiezingen komen er nu aan. Op 23 mei 2019 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.

We kiezen dan (afhankelijk van de Brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar meebeslissen over de GLB-betalingsrechten, internationale handel, klimaat- en milieubeleid, vrij verkeer van goederen, diensten en personen, de Brexit en vele andere zaken die u nu of straks direct gaan raken in uw bedrijfsvoering en zeker ook persoonlijk.
In aanloop naar deze verkiezingen organiseert LTO Noord, regio Oost, de agrarische jongeren (OAJK, GAJK) en Stimuland een landbouwdebat voor de leden.

Het debat vindt plaats op maandag 13 mei om 20.00 uur, Boerderij Noord Empe, Noord Emperweg 1, 7383 CX Voorst (inloop is vanaf 19.45 uur).

U bent hierbij van harte welkom!

Europarlementariërs in debat
Op dit moment zijn er toezeggingen voor deelname aan het landbouwdebat van Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Nilüfer Vogels (Volt), Anja Haga (ChristenUnie), Frank Futselaar (SP).

Debatleider Ben Haarman legt de deelnemers aan het debat stellingen voor over onder andere. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), klimaat en mestbeleid. Vanuit LTO Nederland is Klaas Johan Osinga, themaspecialist internationaal aanwezig.

Aanmelden
Wij ontvangen graag uw aanmelding via deze link.

Verkiezingen van belang voor boeren en tuinders
Op donderdag 23 mei zijn de Europese Verkiezingen. Deze zijn voor (jonge) boeren en tuinders zeer belangrijk. Uw ruimte om te kunnen ondernemen, wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Het is van groot belang dat de nieuwe Europarlementariërs oog hebben voor de land- en tuinbouwbelangen.

Laat daarom uw stem horen op het landbouwdebat op 13 mei in Voorst!