duikerafsluiter

Neerslagtekort Rijn en IJssel loopt toch nog op

Ondanks de genomen maatregelen in de winter is het watersysteem nog kwetsbaar. Daarvoor waarschuwt waterschap Rijn en IJssel.

Het neerslagtekort loopt alweer op, vooral op de hoge zandgronden. De grond- en waterstanden staan lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Vooralsnog levert het nog geen grote problemen op. Afgelopen maanden heeft het waterschap het water in de beken en rivieren langer vastgehouden door de stuwen hoger te zetten.

Daarnaast heeft het waterschap grondeigenaren opgeroepen om water langer vast te houden. Er zijn in totaal tachtig duikerafsluiters geplaatst.

Bron: Nieuwe Oogst