EU verkiezingsdebat OostDEF

Europees verkiezingsdebat Voorst: kandidaten keuren bezettingsacties af

Baseert de politiek zich op emotie of op feiten? Deze vraag kwam vaak voorbij in het Europese verkiezingsavond op 13 mei 2019 in Voorst. Vertegenwoordigers van vijf politieke partijen discussieerden er over de Europese Unie en besluiten die in Brussel genomen worden.

Er waren 70 leden en andere belangstellenden aanwezig op Hof Noord-Empe. Onder leiding van Ben Haarman reageerden Nilüfer Vogels (Volt), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Frank Futselaar SP) en Anja Haga (CU/SGP) op stellingen en vragen uit het publiek. Het debat werd georganiseerd door LTO Noord, de agrarische jongeren en Stimuland Overijssel.

Bezetten van landbouwbedrijven volstrekt onacceptabel
De avond begon somber. In Boxtel werd op dat moment een varkenshouderij bezet door een grote groep actievoerders. LTO-directeur Hans Van den Heuvel gaf een update van de situatie aan de zaal. De POV was namens LTO aanwezig bij het bedrijf en deed de woordvoering. De bezetting is voor de landbouworganisaties volstrekt onacceptabel. Er was al contact gelegd met minister Grapperhaus van Justitie. De vijf panelleden van vanavond spraken allen hun afkeuring uit over de bezettingsacties en de hoop dat er snel een oplossing zou komen.

Stellingen
Daarna ging de discussie aan de hand van enkele stellingen verder. Aan de orde kwamen het mestbeleid (fosfaatplafond), het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden en een mogelijk verbod op het gebruik van glyfosaat. Keer op keer ging het daarbij over de vraag of zulke maatregelen hun doel niet voorbijschieten. Daarbij was Vogels vooral op zoek naar informatie: “als glyfosaat onomstotelijk bewezen veilig is, is de toelating prima. Zolang er twijfel is en rapporten achter de hand worden gehouden, kies ik voor het voorzorgsprincipe”. Vogels vond Haga en Futselaar in deze discussies meestal aan haar zijde. Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er beleid gemaakt wordt op basis van emoties. Schreijer-Pierik wil een beter toelatingsbeleid van groene middelen. In het panel was breed draagvlak voor gebruik van biotechnologie als dat leidt tot weerbare planten te komen.
Futselaar had weerwoord: “Ik word vaak benaderd door drinkwaterbedrijven die schoon genoeg hebben van het moeten zuiveren van water van allerlei stoffen”. De zaal reageerde: “Uit metingen blijkt dat de hoogste concentraties rondom de dorpen zitten.” En: “Waarom moet ik allerlei cursussen doen terwijl mijn broer het middel gewoon kan kopen in het tuincentrum?“

Veenweiden en scheurverbod
Een verbod op glyfosaat zou niet goed nieuw zijn voor de bodem en het klimaat. Er zou dan immers vaker grondbewerking moeten plaatsen. Dat kost meer energie en leidt mogelijk tot bodemerosie. Afbraak van organische stof gaat sneller. Volgens Huitema is organische mest hard aan een herwaardering toe: “Meer organische stof in de bodem gaat uitspoeling tegen”. Het is tijd voor ‘holistisch beleid’. Ander voorbeeld: een scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000 gebieden helpt het milieu niet als de grasmat doodgespoten moet worden omdat omwoelen of ploegen niet mag. In het verlengde hiervan is er een stelling over de veenweide. Schreijer-Pierik: “Boeren moeten er kunnen blijven boeren”. Geen van de panelleden wil vasthouden aan een scheurverbod van blijvend grasland.

GLB
Een aantal stellingen en vragen gingen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Hierover moeten het plenaire Europees Parlement evenals de Europese landbouwministers nog standpunten gaan innemen. Huitema wil het geld inzetten voor versterking van de concurrentiekracht van de sector. Vogels wil die kant ook wel op, maar “het moet niet disruptief”. Zij pleit voor een ‘inclusief bestuursmodel’ waar belanghebbenden (‘mensen die er verstand van hebben’) samen optrekken.

Natuur
Haga kwam meer onder vuur te liggen van de zaal toen ze begon over ‘turbogras’: “Op mijn land is meer natuur dan waar grond is afgegraven met subsidie van LIFE+” (een Europees subsidieprogramma voor natuur). Opgemerkt werd ook dat de landbouw steeds grond verliest terwijl de natuur er grond bijgekregen heeft: “We moeten zuinig zijn op landbouwgrond!”

Mest
Huitema vindt het onterecht dat we jaarlijks 50 miljoen kg fosfaat exporteren terwijl het mestbeleid er geen rekening mee houdt. De kringloopwijzer helpt om zelf de mineralenbalans te bepalen. Hij wil ook dat opgewerkte mest (mineralenconcentraat) gebruikt moeten kunnen worden bovenop de gebruiksnormen. Futselaar wijst in zijn repliek op de mestfraude. En: “Mest-export is op termijn geen oplossing, Duitsland gaat dit straks beperken. Moet je helemaal naar Roemenië”. Hij is voorstander van ontschotten, maar “dat is lastig voor LTO”. Futselaar vindt de aanvallen op het PBL “gênant”. Vanuit de zaal komt de klacht van een Jersey veehouder: “via mijn melk voer ik meer fosfaat af, maar de regenregels houden hier geen rekening mee. Niemand doet wat met mijn vraag”.

Napraten
De avond is rond 22.15 uur afgelopen. Hans van den Heuvel meldt dat de politie is begonnen de varkenshouderij in Boxtel te ontruimen. Hopelijk keert de rust er snel weer. Op de boerderij aan de Noord Emperweg 1 wordt nog lang nagepraat over wat de landbouw allemaal bezig houdt.

Nog een ruime week tot de Europese verkiezingen op 23 mei aanstaande.

Klaas Johan Osinga