Regiobestuur LTO Noord regio Oost bijgesneden - oktober 2018

‘Hier wil je onderdeel van zijn’

LTO Noord heeft 4 vacatures voor haar regiobestuur Oost.

De vacatures worden opengesteld omdat regiobestuurders Henk Jolink en Wessel van Olst uit Gelderland en voorzitter Ben Haarman aftredend zijn. Henk Jolink en Ben Haarman zijn herkiesbaar en Wessel van Olst stelt zich niet herkiesbaar. Naast deze vacatures is er nog een openstaande vacature voor een regiobestuurder in Overijssel. In lijn met onze verenigingsstatuten stelt LTO Noord vier vacatures open.

Authentiek, vol passie en kwaliteit
Het is een eer om elke dag de belangen van boeren en tuinders zo goed mogelijk te behartigen. Niet in de minste plaats vanwege die ondernemers zelf. Authentiek, vol passie en kwaliteiten, geen één is hetzelfde! Er gloort een mooie toekomst voor die ondernemers die erin slagen hart, hoofd en handen gericht in te zetten om producten en diensten aan te bieden die écht onderscheidend zijn. Daar wil je onderdeel van uitmaken!
Meer weten? Bekijk dan hier de volledige vacature.