OAJK, GAJK, LTO Noord regio Oost, kennismaking

Hernieuwde kennismaking met agrarische jongeren

Hoe vind en houd je goede werknemers, kringlooplandbouw, water en het imago van de sector: een greep uit de onderwerpen die onze regiobestuurders en de bestuurders van het Gelderse en Overijsselse Agrarisch Jongeren Kontakt onlangs met elkaar hebben besproken.

Door wisseling binnen de besturen van de drie partijen was het hoog tijd voor een hernieuwde kennismaking. Daarnaast hebben de AJK-bestuurders kennis gemaakt met LTO Noord-directeur Eise van der Sluis en Judith Snepvangers, regiomanager LTO Noord regio Oost.
De boerenbelangenbehartigers hebben uitgewisseld welke thema’s in regio Oost spelen en hoe we daar meer samen in kunnen optrekken. 
Daarnaast hebben de voorzitters van de drie organisaties een presentatie gegeven over de zaken die afgelopen jaar hebben gespeeld en de uitdagingen die er liggen voor de toekomst. 
 
Creatieve ideeën
Gezamenlijk delen de drie partijen de zorg over de toekomst van jonge boeren en de hoeveelheid arbeid die nog beschikbaar is voor agrarische bedrijven in de toekomst. ‘Wij hebben afgesproken dat we het contact met de agrarische opleidingscentra gaan intensiveren en gaan onderzoeken hoe we toekomstige arbeid voor agrarische bedrijven zeker kunnen stellen’, zegt Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost. ‘Daarnaast kunnen we nog meer samen optrekken in projecten, bijvoorbeeld rondom kringlooplandbouw, water en het imago van de agrarische sector. Bij jonge boeren leven vaak creatieve ideeën, die we met de nodige menskracht en middelen kunnen omzetten in een positief en creatief resultaat voor onze (jonge) leden.’
Duidelijk was dat alle bestuurders ontzettend veel positieve energie hebben om in te zetten voor de belangen van onze leden. ‘We gaan zoveel als mogelijk samenwerken, zodat we nog meer kunnen bereiken voor onze boeren en tuinders in Gelderland en Overijssel.’