Beregenen

‘Goede communicatie belangrijk bij onttrekkingsverbod’

Het beleid rondom onttrekkingsverboden bij droogte was het onderwerp van de afstudeeropdracht van Eline Jonkman voor haar opleiding HBO-Rechten.

Het resultaat van haar onderzoek is een juridisch advies dat beleidsadviseurs van LTO Noord helpt in hoe te reageren richting het waterschap bij een dreigend verbod op onttrekking uit grond- en oppervlaktewater.

Wat was je onderzoeksvraag?
‘Op welke momenten en op welke wijze kan LTO Noord als belangenbehartiger van agrariërs de beslissing van waterschappen over de door hen te nemen maatregelen tijdens droogte beïnvloeden? Ik heb gekeken hoe de processen zijn gegaan bij de waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstromen die hebben geleid tot onttrekkingsverboden in specifieke gebieden en de communicatie hierover. Ik heb gesprekken gehad met beide waterschappen. En met boeren en LTO Noord-bestuurders over hoe zij het verbod op grond- en oppervlaktewateronttrekking voor beregenen hebben ervaren. Dat waren soms pittige gesprekken, zij werden geraakt door het verbod.’

Wat viel je op?
‘LTO Noord is een van de belanghebbende partijen als het gaat om het mogen gebruiken van grond- en oppervlaktewater. 
‘Als het gaat om de beïnvloeding van de besluitvorming over onttrekkingsverboden, staat LTO Noord net als de andere belanghebbenden aan de zijlijn. Dit besluit wordt genomen door het waterschap dat alle belangen afweegt.’

Welke aanbevelingen heb je voor LTO Noord?
‘Voordat het besluit van een onttrekkingsverbod wordt genomen, adviseer ik aan te sturen op goede communicatie. Door LTO Noord tijdig te informeren, kan het informatiecentrum van informatie over het onttrekkingsverbod worden voorzien. 
‘In bijeenkomsten voor de waterportefeuillehouders van de afdelingen kan het belang van de boeren worden overgebracht aan het waterschap.’

Hoe kijk je terug op je stage bij LTO Noord?
‘Mijn vader adviseerde mij LTO Noord te benaderen toen ik zocht naar een onderzoeksopdracht over droogte voor mijn afstudeerstage. Het is interessant hoe de organisatie in elkaar steekt, hoe er wordt gewerkt. 
‘Belangenbehartiging is in mijn ogen niet alleen gesprekken voeren, maar ook de mogelijkheden verkennen in het juridische spoor.’