Droogte bereikt recordhoogte

In het werkgebied van de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel is het dit jaar net zo droog als in het recordjaar 1976. Ook vorig jaar bereikte de droogte een vergelijkbaar niveau.

Twente en de Achterhoek zijn landelijk gezien de gebieden met het grootste neerslagtekort. De wa-terschappen laten weten dat het tekort nog altijd toeneemt. Dat heeft in deze gebieden grote gevolgen voor landbouw en natuur, die afhankelijk zijn van neerslag voor watervoorziening. Er is geen aanvoer vanuit de rivieren en kanalen mogelijk op de hoge zandgronden.

Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 176 millimeter. Dat is minder dan in 2018 en 1976 (250 millimeter), maar in Twente (273 millimeter) en de Achterhoek (242 millimeter) is het tekort juist groter. Ook de grondwaterstanden in het zuiden en oosten nemen verder af.

Waterschap Vechtstromen stelde deze week al een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur. Dat geldt voor het beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht: Twente en een deel van Salland. Het waterschap wil zo onherstelbare schade aan kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur voorkomen.

Ten noorden van de Overijsselse Vecht wordt ook een verbod in de beschermingszone van kwetsbare natuur verwacht, wanneer neerslag uitblijft.

Bron: Nieuwe Oogst