Herbert Verploegen

'Met een gesprek kom je verder'

Verbinding maken met de maatschappij is een van de speerpunten van Herbert Verploegen, de nieuwe voorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen. Hij volgt Martien Nillesen op. Nillesen vertegenwoordigt nog wel de provinciale belangen van Zuid-Gelderland in het regiobestuur Oost van LTO Noord.

Er is meer verbinding met LTO Noord. Samen met de andere Gelderse ZLTO-afdelingen Maasdriel en Maas en Waal zit Rijk van Nijmegen bij de gebiedsoverleggen die LTO Noord regio Oost twee keer per jaar houdt. De drie afdelingen bespreken dan samen met de voorzitters van de LTO Noord-afdelingen Oost Betuwe, De Betuwe en Bommelerwaard onder andere wat er speelt in hun afdelingen, maken bijvoorbeeld een verdiepingsslag op een actueel thema of kijken naar welke projecten er lopen er en welke kansen en mogelijkheden er nog meer zijn.
Dit jaar was er ook voor het eerst de samenwerking met LTO Noord-afdeling Oost Betuwe rond de Nijmeegse Vierdaagse. Daardoor stonden op alle dagen van de Vierdaagse boeren en tuinders langs de route om de 47.000 wandelaars te voorzien van proviand. ‘Met een gesprek kom je verder, zonder een gesprek ontstaat een kloof, is mijn overtuiging’, zegt Verploegen, die een melkveebedrijf met 135 koeien in Winssen heeft.

Hoe kijkt u terug op de Nijmeegse Vierdaagse?
‘Voor de achtste keer hebben we aan de wandelroute gestaan en een recordaantal boerenproducten uitgedeeld. FrieslandCampina was met 7.500 liter zuivel hofleverancier. Deelnemers weten onze lounge met strobalen steeds beter te vinden. Ook hebben vele tientallen leden zich vrijwillig ingezet tijdens een van de drukke periodes op het eigen bedrijf.’

Als afdeling staan jullie ook in het centrum van Nijmegen. Wat doen jullie in de stad?
‘We hebben een energieconvenant getekend met Stichting 4Daagsefeesten. Het is de bedoeling dat we binnen drie jaar alle energie die zij gebruiken tijdens de festiviteiten, op staldaken op gaan wekken. Hoewel genoeg leden zich hebben gemeld om de energie op te wekken, blijkt de levering in de praktijk nog lastig te organiseren.
‘Door onze bijdrage krijgen we een plek in de drukke Burchtstraat in het centrum van de stad toegewezen. Onder het motto Boer zoekt Burger hebben we dit jaar het thema kringlopen onder de aandacht gebracht in lijn met de visie van landbouwminister Carola Schouten. We hadden een groot rad van fortuin gepresenteerd met daarop bodem, plant, dier en mest en dus de boodschap dat het een niet zonder het ander kan.’

Wat is het hogere doel?
‘Simpel: zichtbaar zijn als boeren die een oplossing bieden. Voor voedselvoorzieningen, voor het leveren van stroom, voor de stoffering van het landschap of zorg, werkgelegenheid, een bijdrage aan de economie, recreatie, leefbaarheid en biodiversiteit.
‘Het maakt volgens mij niet zoveel uit wat voor activiteiten je ontplooit, als je burgers maar laat zien wat wij als boeren en tuinders doen. Het liefst wil ik die agrobubbel en burgerbubbel doorprikken en alles in de samenleving met elkaar vermengen.’

Is dat volgens u genoeg om het imago van de agrarische sector te verbeteren?

‘Het zou mooi zijn als de primaire sector samen met de ketenpartijen zou optrekken. Ik mis de collectiviteit in de promotie van de sector en daardoor zijn campagnes vaak versnipperd. Daarnaast zijn we als boeren geneigd om steeds te reageren op incidenten waardoor we zelf olie op het vuur van het maatschappelijke debat gooien. Het begint bij proactief ons eigen verhaal op het erf te vertellen.’

Bron: Nieuwe Oogst