handen, samen, sterk

Regiobestuur Oost op sterkte

Karolien Hupkes en Nicole Koks komen het bestuur van LTO Noord regio Oost versterken. Samen met de herbenoeming van voorzitter Ben Haarman en bestuurslid Henk Jolink is het regiobestuur Oost weer compleet.

Hupkes heeft met haar broer een melkveebedrijf in Didam. Daarvoor werkte zij als docent en adviseur voor het beroepsonderwijs. ‘Vanaf het moment dat ik het bedrijf overnam, viel het mij op hoe weinig mensen echt iets van de sector weten. Ik ben steeds minder docent en steeds meer boerin geworden, met de passie en de missie om het positieve imago en de positieve beeldvorming uit te dragen van de sector’, vertelt Hupkes.
‘Als afdelingsbestuurder bij LTO Noord-afdeling De Liemers-Montferland en als landelijk bestuurder bij LTO Vrouw en Bedrijf probeer ik daarin ook mijn steentje bij te dragen. Het is belangrijk dat we dit samen doen.’

Ervaring
Voor Overijssel vult Koks het regiobestuur aan. Haar man Tim heeft met zijn ouders een aspergeboerderij in Lettele. ‘Als voorzitter van het Overijsselse AJK heb ik al wat ervaring op mogen doen en ik hoop nu ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan het regiobestuur van LTO Noord regio Oost’, vertelt Koks.
‘Graag zet ik mij in om familiebedrijven overdraagbaar te houden, zodat de volgende generaties met net zoveel passie en talent het bedrijf kunnen voortzetten. Ik vind het belangrijk om toegankelijk te zijn, het gesprek aan te gaan en van elkaar te leren.’

Portefeuilles
Welke portefeuilles beide nieuwe bestuurders voor hun rekening nemen, wordt in overleg met de andere regiobestuurders bepaald.
Haarman en Jolink willen hun bestuurswerk graag voortzetten. ‘In drie jaar is het nodige gebeurd rond de thema’s bodem, water en mest waar ik verantwoordelijk voor ben. Denk maar aan de processen rondom Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en projecten als ‘Vruchtbare Kringloop Overijssel’, ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, zegt Jolink.
‘Graag wil ik een bijdrage leveren aan de voortgang van deze processen en projecten, omdat deze het ledenbelang dienen. Dat is ook de reden dat ik mij weer herkiesbaar heb gesteld. Niet aan de kant blijven staan, maar vormgeven aan de wereld van morgen.’
Haarman: ‘In de afgelopen periode hebben we regio Oost goed vorm kunnen geven. De bestuurders werken regionaal vanuit hun thema’s water, bodem, fauna, Natura 2000 en de leefomgeving. Dat komt de kennis en efficiëntie ten goede. Die inzet zullen we de komende jaren zeker voortzetten in het belang van onze leden en daarmee onze vereniging.’

Bron: Nieuwe Oogst