Praktijkschool

Praktijkschool heel inspirerend

Sophie van Roomen en Marjan van de Vis uit de regio Foodvalley deden afgelopen jaar mee aan de derde editie van de Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen, een initiatief van LTO Noord en Wakker Boer. ‘Voor veel ondernemers is hier een hoop te halen’, zegt Van de Vis.

Beide deelnemers aan de Praktijkschool zien elkaar weer, vier maanden na de laatste cursusdag in mei, om voor Nieuwe Oogst terug te kijken op hun ervaringen met de Praktijkschool. Ze zijn bij Van de Vis thuis in Voorthuizen. Ze geeft een korte rondleiding door het eierpakstation op het pluimveebedrijf dat ze samen met haar man en schoonouders runt.
Sophie van Roomen heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Leusden. Daarnaast is ze twee dagen buitenshuis werkzaam in de financiële administratie. Ze is ook bestuurslid van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei.
‘Van mede-bestuursleden hoorde ik enthousiaste verhalen over de praktijkschool. ‘Dat is echt wat voor jou’, zeiden ze tegen mij. Ik ben wel in voor nieuwe ervaringen, nieuwe dingen doen. En ik wilde ook graag kijken of ik via de praktijkschool iets kan vinden wat bijdraagt aan de boer-burgerverbinding. Dat past bij ons bedrijf’, vertelt Van Roomen.

Nieuwsgierig
Ook Van de Vis had goede verhalen gehoord over de praktijkschool. ‘Ik werd er nieuwsgierig naar. Op het gebied van de boer-burgerverbinding ben ik actief, bijvoorbeeld met mmmEggies en voor Promotie Veehouderij Barneveld. Maar voor de ontwikkeling van ons bedrijf en het product wilde ik meedoen. Dat is mij goed bevallen, de praktijkschool is heel inspirerend.’
De praktijkschool bestaat uit vijf bijeenkomsten op diverse agri- of foodgerelateerde locaties, het maken van een actieplan, uitwisseling met collega’s en desgewenst begeleiding van Wakker Boer. ‘In de eerste bijeenkomst leerden we naar onszelf te kijken: waar ligt je kracht, waar wordt je blij van, wat past bij mij, wat drijft je? Je leert ook veel over communicatie, je wordt je bewust van hoe je nieuws tot je neemt’, vertelt Van Roomen.
‘De praktijkschool is ook erg gericht op het kijken naar wat je met anderen kunt doen’, vervolgt Van de Vis. ‘Dat hebben we hier op het bedrijf al toegepast. Zo verkopen wij in onze eierautomaat ook vaasjes met een cadeaubon die je kunt inleveren bij de pluktuin iets verderop. Daar mag je dan een boeket plukken.’
Ook Van Roomen ging anderen bij haar plannen betrekken. ‘Ons mooie bedrijf laten zien aan mensen, dat kan met een bed and breakfast. n een brainstormavond heb ik vriendinnen mee laten denken over de mogelijkheden’, vertelt de melkveehouder.
‘Heel leuk om op die manier met dit idee bezig te zijn. Maar of we dit daadwerkelijk gaan doen, weten we nog niet. In ieder geval heb ik alle handvatten gekregen om het op te kunnen zetten. Daarbij leer je veel van de mensen van Wakker Boer en ook van de andere deelnemers.’

AgriFoodTech
Van de Vis zou graag meer met eieren doen dan verpakken en verkopen. Via de praktijkschool kwam ze op het spoor van de AgriFoodTech, een beurs waar alles draait om nieuwe technologie voor de agri- en foodsector. ‘Op deze beurs was de interesse in de agrarische sector enorm’, aldus de pluimveehouder.
Wat heeft de praktijkschool Van de Vis gebracht? ‘Het heeft het idee waar ik mee liep vormgegeven. En ik heb een zet gekregen om er niet alleen over te fantaseren, maar ook daadwerkelijk te kijken naar de mogelijkheden’, antwoordt ze.
‘Wat ik ook heb geleerd: wees niet bang om de mening van een ander te vragen of hulp in te schakelen als dat nodig is.’


Bron: Nieuwe Oogst