'Samenwerken op natuurinclusieve landbouw een must'

Joost van der Hoorn, student Applied Animal Science aan Van Hall Larenstein, bracht tijdens zijn stage voor LTO Noord regio Oost in beeld hoe boeren en organisaties in Gelderland bezig zijn met natuurinclusieve landbouw. Belangrijke conclusie is dat er één definitie moet komen voor natuurinclusieve landbouw. LTO Noord kan initiatiefnemer zijn om alle partijen op een lijn te krijgen die zich samen inzetten voor natuurdoelen en een verdienmodel voor de boer.

Wie ben je en wat studeer je?
‘Mijn naam is Joost van der Hoorn, ik ben 25 jaar oud en een 3e jaars student aan de van Hall Larenstein in Velp. Hier studeer ik de Engelstalige opleiding Applied Animal Sciences. Mijn interesses liggen voornamelijk bij duurzame landbouw, dierenwelzijn en de effecten die natuur en landbouw op elkaar kunnen hebben. Mijn favoriete dieren uit de veehouderij zijn geiten.’

Wat was je onderzoeksvraag?
‘Ik heb gekeken hoe de via het Gelderse actieplan Natuurinclusieve Landbouw verbonden grondgebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden hun gezamenlijk gestelde doelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit kunnen bereiken. Er zijn doelen omschreven die in 2027 behaald moeten zijn. Wat is ervoor nodig om deze te kunnen behalen?
‘Daarnaast heb ik ook gekeken naar wat er momenteel bij deze grondgebruikers, maatschappelijke organisaties en overheden al gebeurt op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Hiervoor heb ik boeren, medewerkers van onder andere Wageningen University & Research, ForFarmers, FrieslandCampina, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geïnterviewd. Mijn beeld is dat boeren al veel doen aan natuurinclusieve landbouw, variërend van slootkantenbeheer tot een verlate maaidatum, maar dat dit niet wordt gezien door beleidsmakers en burgers.'
 
Wat viel je op?
'In Noorwegen, waar ik drie jaar op een kleinschalig veebedrijf heb gewerkt, staat de boerderij voor 'natuur'. Er is geen onderscheid in 'natuur' en 'landbouw'. In Nederland zijn dit twee gescheiden werelden geworden. 
'Maar om natuurinclusieve landbouw een kans te geven, is het een must dat boeren en organisaties zoals Natuurmonumenten gaan samenwerken. Anders komt dit niet verder van de grond en werkt het tegen je, als je er vanuit je eigen standpunt in blijft zitten.'
 
Welke aanbevelingen heb je voor LTO Noord?
'Zorg voor één gezamenlijke definitie voor natuurinclusief boeren, zodat iedereen er hetzelfde onder verstaat. Pleit voor soepeler regelgeving en financiële ondersteuning voor boeren om te kunnen experimenteren met natuurinclusieve landbouw. Focus op het onderwijs, dit is nu nog te veel op productie gericht, terwijl er volgens mij kansen liggen voor natuurinclusief boeren. 
'En organiseer bijeenkomsten, workshops en events om ondernemers te enthousiasmeren en motiveren voor natuurinclusief boeren.'

 Hoe heb je je stage ervaren?
‘Een van de eerste dingen die mij opviel was hoe de stagiaires verwelkomd worden binnen het team. Ik voelde mij erg welkom en ook echt onderdeel van het team tijdens mijn stage bij LTO Noord regio Oost. Ook viel mij op dat de gespreksmomenten met mijn stagebegeleider erg open waren. Het ging niet direct alleen maar over het werk, maar er werd ook over dingen gesproken buiten het werk om.
‘Daarnaast viel mij op dat de mate van flexibiliteit vanuit LTO echt enorm is. Ik heb altijd de tijd gekregen om aan opdrachten te werken die nog naast mijn stage liepen en als het niet uit kwam was het geen enkel probleem om thuis te werken. Deze flexibiliteit en mate van verantwoordelijkheid beviel mij erg goed. Het voelde als een echte stage waar ik losgelaten werd in mijn eigen creativiteit en niet bij het handje gehouden hoefde te worden.’
 
Hoe kijk je terug op je stage bij LTO Noord?
Ik ben van eerdere opleidingen gewend aan hele praktische stages op bijvoorbeeld melkveebedrijven. Een stage bij LTO Noord is daarom op nieuw niveau en ook een erg nieuwe ervaring. Ik kijk terug op een geweldige tijd bij LTO Noord waar ik veel geleerd heb over Natuur Inclusieve Landbouw, een onderwerp wat mij nu heel erg boeit en waar ik ook een goede toekomst voor ben gaan zien.
‘Ook heb ik veel over mijzelf en mijn toekomst kunnen leren en ben ik als persoon op een positieve manier gegroeid. Daarnaast kijk ik terug op geweldige begeleiding vanuit LTO Noord waarbij de groei van de stagiair centraal staat.’

Het stageverslag van Joost vind je hier.